Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12-4-2021

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12-4-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                             Σαμοθράκη 8-4-2021

 

 

Αρίθμ. Πρωτ :1603

 

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 6η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ».

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην  τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 12-4-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 19:30μμ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (zoom), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας  με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 51 και 167, παρ. 12 του ν. 3852/2010, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 10 της  από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ:1ο  «Περί αναγκαιότητας ανάθεσης παροχής υπηρεσίας καθαριότητας αρχείων και αποθηκευτικών χώρων ».

 

ΘΕΜΑ:2«Περί αναγκαιότητας ανάθεσης παροχής υπηρεσίας Δημοτικού Σφαγείου Σαμοθράκης και έγκριση διενέργειας ανάθεσης αυτής».

 

 

ΘΕΜΑ: 3o «Περί επανακαθορισμού κοινοχρήστων χώρων και χρήσης αυτών».

 

ΘΕΜΑ:4o  «Περί εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου έκτασης 200 τ.μ. στην κεντρική πλατεία Καμαριώτισσας για τοποθέτηση λούνα πάρκ για διάστημα πέντε (5) ετών».

 

ΘΕΜΑ: 5o «Περί διανομής ιαματικού φυσικού πόρου ΨΑΡΟΘΕΡΜΑ σε περισσότερες εγκαταστάσεις».

 

ΘΕΜΑ:6o  «Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2021».

 

ΘΕΜΑ:7o  «Περί έγκρισης  τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Χώρας και την άρση του χαρακτηρισμού οικοπέδου ιδιοκτησίας ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ως κοινόχρηστο.

 

ΘΕΜΑ: 8ο :   «Περί έγκρισης εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για καθορισμό τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2021».

 

ΘΕΜΑ: 9ο Περί έγκρισης  έκθεσης 4ου Τριμήνου 2020 και Β εξαμήνου 2020  για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

 

     ΘΕΜΑ: 10ο Περί αξιοποίησης δυνατοτήτων εκμετάλλευσης αδειοδοτημένης δομής Ιαματικής Πηγής Δήμου Σαμοθράκης.

 

ΘΕΜΑ: 11ο «Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες λειτουργίας Παιδικού Σταθμού».

 

     ΘΕΜΑ: 12ο Αιτήματα ΠΟΛITΩΝ.

 

 

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

 

 

Ο Πρόεδρος

Φωτεινού Φωτεινός

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

 1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
 2. Αντωνίου Ιωάννης
 3. Βίτσας Αθανάσιος
 4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
 5. Βασιλειάδου Σωτηρία
 6. Γρηγόραινας Ιωάννης
 7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
 8. Κυλίμος Νικόλαος
 9. Παλκανίκος Ιωάννης

10.Παπάς Παναγιώτης

11.Πρόξενος Χρήστος

12.Σαράντου Γεώργιος

13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

14.Τερζή Αναστασία

15.Φωτεινού Σαράντος

 1. Γλήνιας Ιωάννης

17.Φωτεινού Φωτεινός

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο