Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18/5/2021

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18/5/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                             Σαμοθράκη 14-5-2021

 

 

Αρίθμ. Πρωτ :2258

 

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 9η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ».

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην  τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 18-5-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 19:30μμ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (zoom), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας  με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 51 και 167, παρ. 12 του ν. 3852/2010, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 10 της  από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021»

 

ΘΕΜΑ: 2ο «Περί επιβολής εφάπαξ ανταποδοτικού τέλους σύνδεσης στους χρήστες νέου δικτύου ύδρευσης στα πλαίσια του έργου ¨Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης του Δήμου Σαμοθράκης¨»

 

ΘΕΜΑ:3ο  «Περί ορισμού εκπροσώπου και αναπληρωτή για την συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης πινάκων κατάταξης, επιτυχόντων και απορριπτέων προσλήψεων ΙΔΟΧ και συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2021»

 

ΘΕΜΑ:4ο  «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Σαμοθράκης έτους 2021»

 

ΘΕΜΑ:5ο  «Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής διαφόρων προμηθειών του Δήμου Σαμοθράκης»

 

 ΘEMA:6Ο   «Ορισμός ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο διαχειριστικής χρήσης του Δήμου για το οικ. έτος 2020 ».

 

 ΘEMA:6Ο   «Περί εξέτασης αιτημάτων πολιτών ».

 

 

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

 

 

Ο Πρόεδρος

Φωτεινού Φωτεινός

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

 1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
 2. Αντωνίου Ιωάννης
 3. Βίτσας Αθανάσιος
 4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
 5. Βασιλειάδου Σωτηρία
 6. Γρηγόραινας Ιωάννης
 7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
 8. Κυλίμος Νικόλαος
 9. Παλκανίκος Ιωάννης

10.Παπάς Παναγιώτης

11.Πρόξενος Χρήστος

12.Σαράντου Γεώργιος

13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

14.Τερζή Αναστασία

15.Φωτεινού Σαράντος

 1. Γλήνιας Ιωάννης

17.Φωτεινού Φωτεινός

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο