Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8/6/2021

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8/6/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                             Σαμοθράκη 4-6-2021

 

 

Αρίθμ. Πρωτ :2693

 

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 10η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ».

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην  10η τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 8-6-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 19:30μμ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (zoom), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας  με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 51 και 167, παρ. 12 του ν. 3852/2010, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 10 της  από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση αποδοχής επιχορήγηση του Δήμου Σαμοθράκης ποσού 278.467,92 € από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την ενίσχυση των δικτύων ύδρευσης και την αποκατάσταση ζημιών στις υποδομές υδροδότησης των οικισμών Δήμου Σαμοθράκης».

 

ΘΕΜΑ: 2ο «Έγκριση αποδοχής επιχορήγηση του Δήμου Σαμοθράκης ποσού 106.993,61 € από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την κατασκευή και τον εξοπλισμό γεώτρησης στη θέση Σωτήρας Σαμοθράκης».

 

ΘΕΜΑ: 3ο «Έγκριση αποδοχής ένταξης της πράξης ¨Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία αυτόνομων φωτοβολταϊκών στάσεων¨ συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00 € στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

 

ΘΕΜΑ: 4ο «Έγκριση 3ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2021».

 

ΘΕΜΑ: 5ο «Περί έκτακτης ανάγκης διαχείρισης περιαστικού δάσους Χώρας για την απομάκρυνση των νεκρών προσβεβλημένων από φλοιοφάγο έντομο (ξερών) δένδρων».

 

ΘΕΜΑ:  6ο «Περί εκμίσθωσης με δημοπρασία δημοτικού κτιρίου 102,20 τ.μ. και εξοπλισμού εντός του δημοτικού χώρου Πλατιάς με σκοπό την λειτουργία αναψυκτήριου και μίνι μάρκετ».

 

ΘΕΜΑ: 7ο «Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής διαφόρων προμηθειών».

ΘΕΜΑ: 8ο «Περί έγκρισης Απολογισμού Ισολογισμού Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου Λυκείου».

 

ΘΕΜΑ: 9ο «Περί ψηφίσματος για τον επαναπατρισμό του αγάλματος της Νίκης της Σαμοθράκης από το Μουσείο του ΛΟΥΒΡΟΥ».

 

 

ΘΕΜΑ:10ο «Περί εξέτασης Αιτημάτων Πολιτών».

 

 

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

 

 

Ο Πρόεδρος

Φωτεινού Φωτεινός

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

 1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
 2. Αντωνίου Ιωάννης
 3. Βίτσας Αθανάσιος
 4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
 5. Βασιλειάδου Σωτηρία
 6. Γρηγόραινας Ιωάννης
 7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
 8. Κυλίμος Νικόλαος
 9. Παλκανίκος Ιωάννης

10.Παπάς Παναγιώτης

11.Πρόξενος Χρήστος

12.Σαράντου Γεώργιος

13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

14.Τερζή Αναστασία

15.Φωτεινού Σαράντος

 1. Γλήνιας Ιωάννης

17.Φωτεινού Φωτεινός

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο