Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22-10-2021

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22-10-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη 14-10-2021

Αρίθμ. Πρωτ.:5169

Ορθή επανάληψη

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 18η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου στην 18η   δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2021,που θα διεξαχθεί στις 22-10-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου.

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών  αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 10, (ΦΕΚ Τεύχος B’ 4674/08.10.2021 Αρ. Φύλλου 4674) Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,για το διάστημα από το Σάββατο, 9 Οκτωβρίου

2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Οκτω-βρίου 2021 και ώρα 06:00,τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

 

ΘEMA: 1ο «Περί τροποποίησης της αρίθμ. 274/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ¨Περί απαλλαγής σε απόρους και σε τέκνα οικογενειών με χαμηλό εισόδημα της καταβολής τροφείων Παιδικού Σταθμού και τέλους στους χρήστες  των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Σαμοθράκης¨» .

    

      ΘΕΜΑ: 2ο «Περί  έγκρισης υποβολής αιτήματος τροποποίησης άδειας λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Λακκώματος».

 

     ΘΕΜΑ: 3ο «Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Σαμοθράκης στην επιτροπή γνωμοδότησης ναυαγίων».

 

     ΘΕΜΑ: 4ο «Περί εγγραφής παιδιών στα ΚΔΑΠ περιόδου 2021-2022».

 

     ΘΕΜΑ: 5ο «Περί εισήγησης της Επιτροπής Πολιτισμού για την έκδοση λευκώματος με τίτλο ¨O Χαλασμός της Σαμοθράκης¨».

 

     ΘΕΜΑ: 6ο «Περί έγκρισης κατανομής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών έτους 2022».

   

     ΘΕΜΑ: 7ο «Περί έγκρισης κατανομής πίστωσης για πυρασφάλεια – πυροπροστασία έτους 2022».

 

     ΘΕΜΑ: 8ο «Περί έγκρισης τεχνικού προγράμματος έτους 2022».

   

     ΘΕΜΑ: 9ο«Περί έγκρισης 5ης τροποποίησης  τεχνικού προγράμματος 2021».

 

    ΘΕΜΑ: 10ο «Περί έγκρισης αναδοχής βεβαιωμένης οφειλής (ΦΟΡΟΣ ΠΛΟΙΩΝ Β΄ΚΑΤ.ΕΛΛΗΝ.ΣΗΜΑΙΑ Ν27/75)  προς Δ.Ο.Υ. και εισφορών  προς Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος  στο όνομα της λυθείσας Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Σαμοθράκης που προέκυψαν μετά την εκκαθάριση και αφορούν το σκάφος ΖΟΥΡΑΦΑ και δαπάνης λοιπών παράβολων και χαρτοσήμων για την μεταβίβαση του  σκάφους στο Δήμο Σαμοθράκης».

 

ΘΕΜΑ: 11ο «ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΠΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 2020 ΕΩΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2021».

 

ΘΕΜΑ:12ο «ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2021».

 

ΘΕΜΑ: 13ο Περί τροποποίησης της  15/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  ως προς την κατανομή της πίστωσης.

 

ΘΕΜΑ: 14ο  Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Καμαριώτισσας στο οικοδομικό τετράγωνο ΟΤ 1Α ή όχι.

 

ΘΕΜΑ:15o  «Περί επικαιροποίησης μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου και Δήμου Σαμοθράκης για τη διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο του υποέργου ΙΙΙ «Αρχαιολογική Παρακολούθηση του έργου ‘Αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης, Π.Ε. Έβρου» της Πράξης «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλε-ελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης Δήμου Σαμοθράκης και αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης»

 

 ΘΕΜΑ: 16o «Έγκριση αποδοχής επιχορήγησης  του Δήμου Σαμοθράκης  με το ποσό των 5.000,00 € από το Υπουργείο Πολιτισμού για την υλοποίηση της πρότασης με τίτλο «Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»

 

ΘΕΜΑ:17Ο Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής προμηθειών του Δήμου Σαμοθράκης.

 

 

ΘΕΜΑ: 18ο Συνέχιση της τροποποίησης Ρ.Σ. Χώρας στο Ο.Τ. Γ177 ή όχι.

ΘΕΜΑ: 19ο Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου Σαμοθράκης στα Σχολικά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

ΘΕΜΑ: 20ο Περί εξέτασης αιτημάτων πολιτών.

 

 

 

 

Η Πρόεδρος

Βασιλειάδου Σωτηρία

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

 1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
 2. Αντωνίου Ιωάννης
 3. Βίτσας Αθανάσιος
 4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
 5. Βασιλειάδου Σωτηρία
 6. Γρηγόραινας Ιωάννης
 7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
 8. Κυλίμος Νικόλαος
 9. Παλκανίκος Ιωάννης

10.Παπάς Παναγιώτης

11.Πρόξενος Χρήστος

12.Τόλιου Βασιλική

13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

14.Τερζή Αναστασία

15.Φωτεινού Σαράντος

 1. Γλήνιας Ιωάννης

17.Φωτεινού Φωτεινός

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο