Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5/2/2022

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5/2/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη 1-2-2022

Αρίθμ. Πρωτ.:362

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 2η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ».

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου στην 2η   δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2022,που θα διεξαχθεί στις 5-2-2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 16:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου.

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών  αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 10, (ΦΕΚ Τεύχος B’ 4674/08.10.2021 Αρ. Φύλλου 4674),τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

    ΘΕΜΑ:1ο «Εκλογή νέου εκπροσώπου στο Σύνδεσμο Ιαματικών Πηγών».

 

   ΘΕΜΑ: 2ο«Περί διακοπής συμμετοχής του Δήμου Σαμοθράκης στην ΔΕΠΑΝ από το έτος

    2021 και στο εξής».

 

    ΘEMA:3ο «Περί συγκρότησης επιτροπής καλής εκτέλεσης εργασιών έτους 2022 σύμφωνα

    με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και συγκρότησης επιτροπής

    παραλαβής εργασιών συντήρησης-επισκευής οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

 

    ΘΕΜΑ:4ο «Περί ορισμού αιρετού μέλους και αναπληρωτή για την συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης πινάκων κατάταξης και αξιολόγησης υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ και συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2022».

 

    ΘΕΜΑ:5ο «Ορισμός μελών για την συγκρότηση επιτροπών α) της παρ.1 του άρθρου 1 του

    Π.Δ. 270/81 για την διενέργεια  δημοπρασιών και β) συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης

    της παρ. 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 για εκποιήσεις, αγορές, εκμισθώσεις κινητών

    και ακινήτων πραγμάτων, για το έτος 2022».

 

   ΘΕΜΑ: 6ο«Περί έγκρισης διαγραφής παιδιών από το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης

    παιδιών Χώρας».

 

ΘΕΜΑ: 7ο«Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο

   για έγκριση υποβολής αιτήματος προς την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. και όλους τους εμπλεκόμενους

   φορείς για την χορήγηση βεβαίωσης αναγκαιότητας αντικατάστασης του ελάχιστου

   αριθμού προσωπικού ανά ειδικότητα που απαιτείται  για την συνέχιση

   λειτουργίας τουλάχιστον

 μίας (1) εκ των δύο (2) δομών που υλοποιούν το πρόγραμμα

   Βοήθεια στο Σπίτι».

 

   ΘΕΜΑ: 8ο«Ορισμός αιρετού εκπροσώπου και αναπληρωτή για συμμετοχή στην επιτροπή για την εκτίμησης αντίτιμου της μοναδιαίας αξίας ζώων/προϊόντων που σφαγιάζονται ήθανατώνονται ή καταστρέφονται από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωϊκού κεφαλαίου από την εφαρμογή του έτους 2021».

 

   ΘΕΜΑ: 9ο«Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2022».

 

   ΘΕΜΑ: 10ο«Έγκριση κατανομής πιστώσεων Γ΄  δόσης 2021 στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Δήμου Σαμοθράκης».

 

     ΘΕΜΑ: 11ο «Έγκριση κατανομής πιστώσεων Δ΄  δόσης 2021 στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Δήμου Σαμοθράκης».

 

 

      ΘΕΜΑ: 12ο«Περί εξέτασης αιτημάτων πολιτών».

 

ΘΕΜΑ: 13ο«Αίτημα Επιτροπής Υγείας για θεσμοθέτηση ΔΙΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ «ΦΩΦΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ» .

 

 

 

 

 

Η Πρόεδρος

Βασιλειάδου Σωτηρία

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

 1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
 2. Αντωνίου Ιωάννης
 3. Βίτσας Αθανάσιος
 4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
 5. Βασιλειάδου Σωτηρία
 6. Γρηγόραινας Ιωάννης
 7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
 8. Κυλίμος Νικόλαος
 9. Παλκανίκος Ιωάννης

10.Παπάς Παναγιώτης

11.Πρόξενος Χρήστος

12.Τόλιου Βασιλική

13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

14.Τερζή Αναστασία

15.Φωτεινού Σαράντος

 1. Γλήνιας Ιωάννης

17.Φωτεινού Φωτεινός

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο