Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23/2/2022

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23/2/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη 14-2-2022

Αρίθμ. Πρωτ.558

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 4η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ».

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου στην 4η   δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2022,που θα διεξαχθεί στις 23-2-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (zoom), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας  με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 51 και 167, παρ. 12 του ν. 3852/2010, δυνάμει  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ Δ1Αγπ οικ. 868-111.02.2022) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

 

 ΘΕΜΑ: 1ο«Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων 3ου και 4ου τριμήνου 2021 των δομών υλοποίησης του προγράμματος ¨Βοήθεια στο σπίτι¨ Δήμου Σαμοθράκης».

 

 

      ΘΕΜΑ: 2ο «Περί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για την αύξηση έκτακτου και εφάπαξ  ανταποδοτικού τέλους σύνδεσης ιδιωτικών παροχών με το νέο δίκτυο ύδρευσης Αλωνίων στα πλαίσια του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» που επιβλήθηκε με την αριθμ. 311/2019 βάση της έκπτωσης (57%) όπως τροποποιήθηκε με την αρίθμ. 185/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου».

 

ΘΕΜΑ: 3ο«Έγκριση εγγραφής παιδιών στο ΚΔΑΠ Λακκώματος».

 

ΘΕΜΑ:4ο «Περί έγκρισης τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων κατόπιν αίτησης της Τράπεζας Πειραιώς με αρ. πρωτ. : 395/3-2-22».

 

 

ΘΕΜΑ:5ο «Περί αιτήματος μισθωτή καταδυτικού κέντρου για τροποποίηση των όρων του συμφωνητικού μίσθωσης (ως προς το πρωτόκολλο παραλαβής εξοπλισμού) με σκοπό την επιστροφή μέρους του εξοπλισμού λόγω αδυναμίας χρήσης».

 

 

ΘΕΜΑ: 6ο«Περί έγκρισης επιστροφής ποσού σε πολίτη από διόρθωση   τετραγωνικών σε ακίνητό του».

 

ΘΕΜΑ: 7ο«Περί εξέτασης αιτημάτων πολιτών».

 

Η Πρόεδρος

Βασιλειάδου Σωτηρία

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

 1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
 2. Αντωνίου Ιωάννης
 3. Βίτσας Αθανάσιος
 4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
 5. Βασιλειάδου Σωτηρία
 6. Γρηγόραινας Ιωάννης
 7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
 8. Κυλίμος Νικόλαος
 9. Παλκανίκος Ιωάννης

10.Παπάς Παναγιώτης

11.Πρόξενος Χρήστος

12.Τόλιου Βασιλική

13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

14.Τερζή Αναστασία

15.Φωτεινού Σαράντος

 1. Γλήνιας Ιωάννης

17.Φωτεινού Φωτεινός

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο