Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 29/6/2022

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 9η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 29/6/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 22-6-2022

Αρίθμ. Πρωτ.:2854

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 9η δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασή του για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις της εγκυκλίου του ΥΠΕΣ 375/Α.Π.39167/2-6-2022 των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου στις 29-6-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ. για συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑ: 1ο «Ανακοίνωση αποφάσεων που ελήφθησαν στις διά περιφοράς συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης».

ΘΕΜΑ: 2ο «Έγκριση πρακτικού εκτίμησης τιμής εκκίνησης μισθώματος δημοτικού δημοτικού ακινήτου (κτιρίου οικολογικού αγροκτήματος 80 τ.μ. και έκτασης 4.104,84 τ.μ.

ΘΕΜΑ: 3ο «Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 ».

ΘΕΜΑ:4ο «Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία καλλιεργήσιμων κτημάτων και ελαιοκτημάτων Δήμου Σαμοθράκης».

ΘΕΜΑ: 5ο «Έγκριση 3ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2022».

ΘΕΜΑ:6ο «Περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για συμμετοχή σε νομιμοπαρασκευαστική επιτροπή για την υπεράσπιση του αιτήματος υπαγωγής της νήσου Σαμοθράκης στις εξαιρέσεις της διάταξης του β΄εδαφίου του άρθρου 62 του ν.998/1979 όπως ισχύει, αναφορικά με το ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου ζήτημα διευθέτησης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της νήσου Σαμοθράκης».

ΘΕΜΑ: 7ο «Έγκριση έκθεσης 1ου τριμήνου έτους 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού».

ΘΕΜΑ: 8ο «Έγκριση επέκτασης φωτισμού (σύνδεση με το δίκτυο της Παιδικής Χαράς στα Αλώνια και ακινήτου στα ΣΟΑ στην Καμαριώτισσας)».

ΘΕΜΑ:9ο «Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής διαφόρων προμηθειών του Δήμου».

Θέμα: 10ο Περί έγκρισης αιτήματος παραχώρησης χώρου του Χορευτικού Συλλόγου ADA.

Θέμα: 11ο Περί έγκρισης αιτήματος παραχώρησης χώρων του Πνευματικού Κέντρου Νικ. Φαρδύς και του Φιδέλειου από τον Σύλλογο Μουσικής Αρμονίας Γένεσις

Θέμα:12ο Περί έγκρισης αιτήματος συνεργασίας στα πλαίσια της διοργάνωσης του ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟLIVIER De SAGAZAN ΣΤΗΝ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 1-2-3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022.

Θέμα: 13ο Περί έγκρισης αιτήματος συνεργασίας στα πλαίσια της διοργάνωσης της 7ημερης ανοικτής καλοκαιρινής συνάντησης του Ινστιτούτου ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ –NDI.

ΘΕΜΑ:14ο «Εκλογή νέου εκπροσώπου στο Σύνδεσμο Ιαματικών Πηγών».

ΘΕΜΑ:15ο «Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου στο Ελληνικό Δίκτυο μικρών νήσων Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία».

ΘΕΜΑ:16ο «Παραλαβή και γνωμοδότηση για τη B Φάσης Μελέτης «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΤΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ».

ΘΕΜΑ:17ο Περί αναγκαιότητας ανάθεσης σε αδειοδοτημένο φορέα σύμφωνα με το Π.Δ. 346/2001 και το  Ν.  2163/2001 εκτέλεσης υπεραστικών  δρομολογίων με σκοπό την υποστήριξη του Δήμου Σαμοθράκης  στην άσκηση αρμοδιότητας υπεραστικής συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νήσου Σαμοθράκης λόγω ελλιπών μέσων να ανταποκριθεί στην κάλυψη τοπικών αναγκών.

ΘΕΜΑ:18ο   Περί έγκρισης δρομολογίων υπεραστικής συγκοινωνίας για την περίοδο Ιουλίου 2022 –Ιουλίου 2024.

 ΘΕΜΑ:19ο Περί εξέτασης αιτημάτων Πολιτών.

ΘΕΜΑ:20ο Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής τελών ύδρευσης λόγω διαπιστωμένων λαθών.

ΘΕΜΑ:21ο Εγκριση ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα υπολόγων για προπληρωμή Ταχυδρομικών τελών και εισητηρίων οχημάτων του Δήμου Σαμοθράκης.

Η Πρόεδρος

Βασιλειάδου Σωτηρία

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη

2. Αντωνίου Ιωάννης

3. Βίτσας Αθανάσιος

4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα

5. Βασιλειάδου Σωτηρία

6. Γρηγόραινας Ιωάννης

7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη

8. Κυλίμος Νικόλαος

9. Παλκανίκος Ιωάννης

10.Παπάς Παναγιώτης

11.Πρόξενος Χρήστος

12.Τόλιου Βασιλική

13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

14.Τερζή Αναστασία

15.Φωτεινού Σαράντος

16. Γλήνιας Ιωάννης

17.Φωτεινού Φωτεινός

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο