Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28/7/2022

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28/7/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 22-7-2022

Αρίθμ. Πρωτ.: 3501

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 10η δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασή του για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις της εγκυκλίου του ΥΠΕΣ 375/Α.Π.39167/2-6-2022 των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου στις 28-7-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ. για συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑ: 1ο «Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 »

ΘΕΜΑ: 2ο «Έγκριση πρακτικού εκτίμησης τιμής εκκίνησης μισθώματος καλλιεργήσιμων κτημάτων και ελαιοκτημάτων Δήμου Σαμοθράκης»

ΘΕΜΑ: 3ο «Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής διαφόρων προμηθειών του Δήμου»

ΘΕΜΑ: 4ο «Περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξης

απαντητικού εγγράφου προς Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης σχετικά

με καταγγελία για την λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου (χειρισμό υπόθεσης

καταγγελίας  από δημότη εις βάρος του Δημάρχου)»

ΘΕΜΑ: 5ο «Περί προγραμματισμού εκδηλώσεων Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2022»

ΘΕΜΑ: 6ο «Περί συμμετοχής ή μη του Δήμου Σαμοθράκης στην εκδήλωση ¨ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΜΥΘΩΝ- Παραστάσεις μύθων και παραμυθιών¨, και ένταξη στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Σαμοθράκης, ”ΚΑΒΕΙΡΙΑ 2022”

ΘΕΜΑ: 7ο «Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Σαμοθράκης στην εκδήλωση βιβλιοπαρουσίασης εικονογραφημένου παιδικού βιβλίου με τίτλο¨μια παραξενη καρδία- η ιστορία του κόσμου σαν παραμύθι της Λενούδια Μυρσίνης»

ΘΕΜΑ 8ο «Περί αιτήματος κατοίκων οικισμού Χώρας σχετικά με την τοποθέτηση

κεραίας κινητής τηλεφωνίας εντός οικισμού»

Η Πρόεδρος

Βασιλειάδου Σωτηρία

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη

2. Αντωνίου Ιωάννης

3. Βίτσας Αθανάσιος

4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα

5. Βασιλειάδου Σωτηρία

6. Γρηγόραινας Ιωάννης

7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη

8. Κυλίμος Νικόλαος

9. Παλκανίκος Ιωάννης

10.Παπάς Παναγιώτης

11.Πρόξενος Χρήστος

12.Τόλιου Βασιλική

13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

14.Τερζή Αναστασία

15.Φωτεινού Σαράντος

16. Γλήνιας Ιωάννης

17.Φωτεινού Φωτεινός

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο