Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12/9/2022

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12/9/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 8-9-2022
Αρίθμ. Πρωτ.:4183

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 13η δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασή του για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις της εγκυκλίου του ΥΠΕΣ 375/Α.Π.39167/2-6-2022 των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου στις 12-9-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 μ.μ. για συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑ: 1ο «Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022».

ΘΕΜΑ: 2o«Έγκριση 4ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2022».

ΘΕΜΑ: 3ο «Περί τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Χώρας στο ΟΤ Γ152 – Γ169 του Δήμου Σαμοθράκης (άρση απαλλοτρίωσης)».

ΘΕΜΑ: 4ο «Περί έγκρισης κατανομής πιστώσεων Β΄ δόσης 2022 στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Δήμου Σαμοθράκης»

ΘΕΜΑ: 5ο «Περί έγκρισης κατανομής πιστώσεων Γ΄ δόσης 2022 στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Δήμου Σαμοθράκης»

ΘEMA: 6o  «Περί έγκρισης εγγραφής παιδιών στα ΚΔΑΠ Λακώματος και Χώρας».
ΘΕΜΑ: 7ο «Περί έγκρισης παραχώρησης χώρου στο δημοτικό ελικοδρόμιο αμισθί για 10 χρόνια στην ΕΜΥ για εγκατάσταση Αυτόματου Μετεωρολογικού Σταθμού (ΑΜΣ)»

 

Η Πρόεδρος

Βασιλειάδου Σωτηρία
Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
2. Αντωνίου Ιωάννης
3. Βίτσας Αθανάσιος
4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
5. Βασιλειάδου Σωτηρία
6. Γρηγόραινας Ιωάννης
7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
8. Κυλίμος Νικόλαος
9. Παλκανίκος Ιωάννης
10.Παπάς Παναγιώτης
11.Πρόξενος Χρήστος
12.Τόλιου Βασιλική
13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
14.Τερζή Αναστασία
15.Φωτεινού Σαράντος
16. Γλήνιας Ιωάννης
17.Φωτεινού Φωτεινός
Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο