Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 15η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2022 δια περιφοράς 17/10/22

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 15η ΕΚΤΑΚΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2022 δια περιφοράς 17/10/22

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 17-10-2022

Αρίθμ. Πρωτ.:4789

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 15η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2022 δια περιφοράς».

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 15η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίασή του δια περιφοράς για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις της (Δ1α/ΓΠ ΟΙΚ. 55384/30-9-2022) εγκυκλίου του ΥΠΕΣ 375/Α.Π.39167/2-6-2022 των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, λόγω της επίσκεψης στην Σαμοθράκη της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κας Σακελαροπούλου προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις για τα ελευθέρια του νησιού στις 19 Οκτωβρίου, στις 17-10-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. έως 12:30 μ.μ για συζήτηση και λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση εκτάκτου χαρακτήρα συνεδρίασης του ΔΣ Σαμοθράκης».

ΘΕΜΑ:2ο« Περί ανακήρυξης της Προέδρου της Δημοκρατίας σε επίτιμη

Δημότη Σαμοθράκης».

Η Πρόεδρος

Βασιλειάδου Σωτηρία

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη

2. Αντωνίου Ιωάννης

3. Βίτσας Αθανάσιος

4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα

5. Βασιλειάδου Σωτηρία

6. Γρηγόραινας Ιωάννης

7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη

8. Κυλίμος Νικόλαος

9. Παλκανίκος Ιωάννης

10.Παπάς Παναγιώτης

11.Πρόξενος Χρήστος

12.Τόλιου Βασιλική

13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

14.Τερζή Αναστασία

15.Φωτεινού Σαράντος

16. Γλήνιας Ιωάννης

17.Φωτεινού Φωτεινός

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο