Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 18η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7-11-2022

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 18η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7-11-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                   

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη  3-11-2022

Αρίθμ. Πρωτ.:5183

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 18η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 18η δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασή του για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις της (Δ1α/ΓΠ ΟΙΚ. 55384/30-9-2022) εγκυκλίου του ΥΠΕΣ 375/Α.Π.39167/2-6-2022 των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει δια ζώσης στην αίθουσα  του Πνευματικού Κέντρου στις 7-11-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ. για συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

 

 

ΘΕΜΑ 1ο : «  Περί συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του
αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2022
».

 

ΘΕΜΑ 2ο : «Περί συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής δωρεών α) απινιδωτή, β) απολιθωμάτων και πετρωμάτων, γ) εξοπλισμού γυναικολογικού ιατρείου».

 

ΘΕΜΑ 3ο : «Έγκριση συμφώνου αδελφοποίησης του Δήμου Σαμοθράκης με τον  Δήμο Ρόμαν Ρουμανίας) και εξουσιοδότηση υπογραφής».

 

 

ΘΕΜΑ 4ο  : «Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022».

 

ΘΕΜΑ 5ο : «Περί έγκρισης ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα του υπόλογου εντάλματος προπληρωμής Λοιπές δαπάνες για λειτουργία Βοήθεια στο σπίτι».

 

ΘΕΜΑ 6ο : «Περί αύξησης ωραρίου της καθαρίστριας του δημοτικού σχολείου Λακκώματος Μοσχόβου Ειρήνης κατά δυόμιση ώρες λόγω ολοήμερης λειτουργίας του σχολείου»

 

 

ΘΕΜΑ 7ο : «Περί έγκρισης ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα του υπόλογου εντάλματος προπληρωμής Παγίας Προκαταβολής»

 

ΘΕΜΑ 8ο : «Περί ανάκλησης της απόφασης 137/2022 περί ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα του υπόλογου εντάλματος προπληρωμής Παγίας Προκαταβολής»

 

 

ΘΕΜΑ 9ο  :«Περί ανάκλησης της απόφασης 37/2022 περί «Ενημέρωσης ΔΣ και παροχή διευκρινήσεων κατόπιν εγγράφου της Προϊσταμένης της οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου που αφορά στον τρόπο λειτουργίας της».

 

ΘΕΜΑ 10ο :«Περί ανάκλησης της απόφασης 29/2022 ορθή επανάληψη περί εξέτασης αιτημάτων πολιτών και μόνο κατά την περίπτωση 6».

 

ΘΕΜΑ: 11ο  :«Περί εξέτασης Αιτημάτων Πολιτών».

 

 

 

 

 

 

Η Πρόεδρος

 

Βασιλειάδου Σωτηρία

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

  1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
  2. Αντωνίου Ιωάννης
  3. Βίτσας Αθανάσιος
  4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
  5. Βασιλειάδου Σωτηρία
  6. Γρηγόραινας Ιωάννης
  7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
  8. Κυλίμος Νικόλαος
  9. Παλκανίκος Ιωάννης

10.Παπάς Παναγιώτης

11.Πρόξενος Χρήστος

12.Τόλιου Βασιλική

13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

14.Τερζή Αναστασία

15.Φωτεινού Σαράντος

  1. Γλήνιας Ιωάννης

17.Φωτεινού Φωτεινός

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο