Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 19η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ δια περιφοράς 8-11-2022

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 19η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ δια περιφοράς 8-11-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                   

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη  8-11-2022

Αρίθμ. Πρωτ.: 5271

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 19η ΕΚΤΑΚΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ δια περιφοράς»

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 19η έκτακτη συνεδρίασή του για το έτος 2022 διά περιφοράς για λόγους που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της (Δ1α/ΓΠ ΟΙΚ. 55384/30-9-2022) εγκυκλίου του ΥΠΕΣ 375/Α.Π.39167/2-6-2022 των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει,  8-11-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. έως 13:00 μ.μ. για λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

 

 

ΘΕΜΑ 1ο : «  Περί συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του
αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2022
».

 

 

ΘΕΜΑ 2ο : «Έγκριση συμφώνου αδελφοποίησης του Δήμου Σαμοθράκης με τον  Δήμο Ρόμαν Ρουμανίας) και εξουσιοδότηση υπογραφής».

 

 

ΘΕΜΑ 3ο  : «Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022».

 

ΘΕΜΑ 4ο  :«Περί ανάκλησης της απόφασης 37/2022 περί «Ενημέρωσης ΔΣ και παροχή διευκρινήσεων κατόπιν εγγράφου της Προϊσταμένης της οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου που αφορά στον τρόπο λειτουργίας της».

 

ΘΕΜΑ 5ο :«Περί ανάκλησης της απόφασης 29/2022 ορθή επανάληψη περί εξέτασης αιτημάτων πολιτών και μόνο κατά την περίπτωση 6».

 

 

ΘΕΜΑ 6ο :«Περί ανάκλησης της απόφασης 103/2022  περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για ζήτημα ειδικής σημασίας για τον Δήμο».

 

 

ΘΕΜΑ 7ο Περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για ζήτημα ειδικής σημασίας για τον Δήμο».

 

ΘΕΜΑ 8ο Περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για ζήτημα ειδικής σημασίας για τον Δήμο».

 

 

ΘΕΜΑ 9ο Περί στήριξης εργαζομένων ΚΔΑΠ για την αναγνώριση της πραγματικής φύσης των συμβάσεων τους».

 

 

Η Πρόεδρος

 

Βασιλειάδου Σωτηρία

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

 1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
 2. Αντωνίου Ιωάννης
 3. Βίτσας Αθανάσιος
 4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
 5. Βασιλειάδου Σωτηρία
 6. Γρηγόραινας Ιωάννης
 7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
 8. Κυλίμος Νικόλαος
 9. Παλκανίκος Ιωάννης

10.Παπάς Παναγιώτης

11.Πρόξενος Χρήστος

12.Τόλιου Βασιλική

13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

14.Τερζή Αναστασία

15.Φωτεινού Σαράντος

 1. Γλήνιας Ιωάννης

17.Φωτεινού Φωτεινός

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο