Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 20η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18/11/2022

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 20η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18/11/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 14-11-2022

Αρίθμ. Πρωτ.: 5389

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 20η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 20η δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασή του για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις της (Δ1α/ΓΠ ΟΙΚ. 55384/30-9-2022) εγκυκλίου του ΥΠΕΣ 375/Α.Π.39167/2-6-2022 των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει δια ζώσης στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου στις 18-11-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 μ.μ. για συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο : «Περί συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής δωρεών α) απινιδωτή, β) απολιθωμάτων και πετρωμάτων, γ) εξοπλισμού γυναικολογικού ιατρείου».

ΘΕΜΑ 2ο : «Περί έγκρισης 6ης τροποποίησης Τεχνικού προγράμματος έτους 2022».

ΘΕΜΑ:3ο :«Περί εξέτασης αιτήματος πολίτη για απομάκρυνση κάδων συλλογής απορριμμάτων στην Καμαριώτισσα εφαπτομένων με το περίπτερο».

ΘΕΜΑ: 4ο :«Περί αξιοποίησης δωρεάς γυναικολογικού εξοπλισμού και απολιθωμάτων πετρωμάτων και ευχαριστίες προς τους δωρητές».

ΘEMA:5Ο«Αντικατάσταση τακτικού μέλους και αναπληρωματικού της Επιτροπής Καλής Εκτέλεση Εργασιών του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης».

ΘΕΜΑ: 6ο :«Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής προμηθειών του Δήμου».

ΘΕΜΑ: 7ο :«Περί εξέτασης Αιτημάτων Πολιτών».

Η Πρόεδρος

Βασιλειάδου Σωτηρία

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη

2. Αντωνίου Ιωάννης

3. Βίτσας Αθανάσιος

4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα

5. Βασιλειάδου Σωτηρία

6. Γρηγόραινας Ιωάννης

7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη

8. Κυλίμος Νικόλαος

9. Παλκανίκος Ιωάννης

10.Παπάς Παναγιώτης

11.Πρόξενος Χρήστος

12.Τόλιου Βασιλική

13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

14.Τερζή Αναστασία

15.Φωτεινού Σαράντος

16. Γλήνιας Ιωάννης

17.Φωτεινού Φωτεινός

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο