Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 21η ΕΚΤΑΚΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ δια περιφοράς 6/12/2022

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 21η ΕΚΤΑΚΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ δια περιφοράς 6/12/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ            Σαμοθράκη  05/12/2022

Αρίθμ. Πρωτ.: 5713

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

  Συμβουλίου

(όπως πίνακα αποδεκτών)

                                                                                       Ορθή επανάληψη

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 21η ΕΚΤΑΚΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ δια περιφοράς»

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 21η έκτακτη συνεδρίασή του για το έτος 2022 διά περιφοράς για λόγους που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της (Δ1α/ΓΠ ΟΙΚ.69439/2-12-2022) εγκυκλίου του ΥΠΕΣ 375/Α.Π.39167/2-6-2022 των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει,  6-12-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. έως 14:00 μ.μ. για λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

 

 

ΘΕΜΑ 1ο  : «Έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022» (Το θέμα έχει έκτακτο και επείγον χαρακτήρα διότι πρέπει να τακτοποιηθούν οι κωδικοί κρατήσεων και  μισθοδοσίας προκειμένου εγκαίρως να προχωρήσει η μισθοδοσία των εργαζομένων).


 

 

Η Πρόεδρος

 

Βασιλειάδου Σωτηρία

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

  1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
  2. Αντωνίου Ιωάννης
  3. Βίτσας Αθανάσιος
  4. 4.Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
  5. 5. Βασιλειάδου Σωτηρία
  6. 6. Γρηγόραινας Ιωάννης
  7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
  8. Κυλίμος Νικόλαος
  9. Παλκανίκος Ιωάννης

10.Παπάς Παναγιώτης

11.Πρόξενος Χρήστος

12.Τόλιου Βασιλική

13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

14.Τερζή Αναστασία

15.Φωτεινού Σαράντος

  1. Γλήνιας Ιωάννης

17.Φωτεινού Φωτεινός

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο