Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 22η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15-12-2022

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 22η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15-12-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 8-12-2022
Αρίθμ. Πρωτ.: 5768/8-12-2022

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 22η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 22η δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασή του για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις της (Δ1α/ΓΠ ΟΙΚ.69439/2-12-2022) εγκυκλίου του ΥΠΕΣ 375/Α.Π.39167/2-6-2022 των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει δια ζώσης στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου στις 15-12-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ. για συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑ :1ο «Περί συγκρότησης Επιτροπών Παραλαβής προμηθειών του Δήμου Σαμοθράκης.

ΘΕΜΑ: 2ο «Περί έγκρισης συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Δημοσυνεταιριστική ΕΒΡΟΣ Α.Ε.».

ΘΕΜΑ:3ο«Περί χωροθέτησης Πυροσβεστικού Σταθμού σε περιοχή εκτός σχεδίου στην θέση ΞΥΡΙΑ Καμαριώτισσας του Δήμου Σαμοθράκης ».

ΘEMA: 4Ο«Περί Σύνταξης Πράξης Αναλογισμού στο ΟΤ 10 και ΟΤ10α στον οικισμό των Θέρμων».

ΘΕΜΑ:5ο «Περί σύστασης Τοπικής Ομάδας Μετάβασης (ΣΚΕΜ) την ανάθεση του συντονισμού της Ομάδας σε εκπρόσωπο του Δήμου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της δήλωσης δέσμευσης από κοινού με τους φορείς που εκπροσωπούνται στην τοπική ομάδα».

ΘΕΜΑ:6ο Περί εξέτασης αιτημάτων πολιτών.

 

 

 

 

Η Πρόεδρος

Βασιλειάδου Σωτηρία
Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
2. Αντωνίου Ιωάννης
3. Βίτσας Αθανάσιος
4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
5. Βασιλειάδου Σωτηρία
6. Γρηγόραινας Ιωάννης
7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
8. Κυλίμος Νικόλαος
9. Παλκανίκος Ιωάννης
10.Παπάς Παναγιώτης
11.Πρόξενος Χρήστος
12.Τόλιου Βασιλική
13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
14.Τερζή Αναστασία
15.Φωτεινού Σαράντος
16. Γλήνιας Ιωάννης
17.Φωτεινού Φωτεινός
Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο