Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4-2-2023

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4-2-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 30-1-2023
Αρίθμ. Πρωτ.:385

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Συμβουλίου στην 2η δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασή του σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.67 παρ.5 του Ν.3852/2010 για το έτος 2023, και με τις διατάξεις της (Δ1α/ΓΠ ΟΙΚ.75297/31-12-2022) των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη στις 4-2-2023 ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και ώρα 18.30 μ.μ. για συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

 

ΘΕΜΑ:1ο Περί αίτησης παράταση της σύμβασης με τίτλο ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ με το ΔΙΚΤΥΟ ΔΑΦΝΗ

ΘΕΜΑ:2οΠερί αίτησης παράτασης της σύμβασης με τίτλο NOMIKH ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΘEMA: 3ο «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και αναπληρωτή για την συγκρότηση επιτροπής ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων (εντός θαλάσσιας περιοχής ευθύνης του Ο.Λ.Α. Α.Ε.»

ΘΕΜΑ: 4ο Παραχώρηση Δημοτικού χώρου Πλατιάς για διοργάνωση διεθνούς μουσικού φεστιβάλ από τον ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ(με πρόσκληση εκπροσώπου του).

ΘΕΜΑ:5ο Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Χώρας και την άρση του χαρακτηρισμού οικοπέδων ως κοινόχρηστα.

 

ΘEMA: 6ο «Εξέταση αιτήματος Ταμπάκη Γεωργίου για επίσπευση διαδικασίας δημοπράτησης αναψυκτήριου Δημοτικού Χώρου Πλατιάς».

ΘEMA: 7ο «Έγκριση παραχώρησης ΦΙΔΕΛΕΊΟΥ στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για θεατρικά δρώμενα».

ΘEMA: 8ο «Έγκριση παραχώρησης ΦΙΔΕΛΕΊΟΥ, Δημοτικού Χώρου Πλατιάς, Πνευματικού Κέντρου και Δημοτικού Σχολείου Θέρμων για το διάστημα από 31-7-2023 έως 6-8-2023».

ΘEMA: 9ο «Έγκριση παράτασης ωραρίου μουσικής κατόπιν αιτήματος Παπαδοπούλου Αναστασίας».

 

ΘEMA: 10ο «Έγκριση πρόσκλησης Πανελληνίου αυτοκινητιστικού Συλλόγου Χαλκιδικής για έκθεση αυτοκινήτων αντικών από 23-3-2023 έως 27-3-2023».

ΘEMA: 11ο «Έγκριση Α’ κατανομής έτους 2023 χρηματοδότησης Σχολικών Επιτροπών».

ΘEMA: 12ο «Εξέταση αιτημάτων πολιτών».

ΘΕΜΑ;13ο ΠΡΟΤΑΣΗ – ΑΙΤΗΜΑ«ΕΠΑΝΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΞΥΛΙΝΩΝ ΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΑΡΑΔΕΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»

 

 

Η Πρόεδρος

Βασιλειάδου Σωτηρία
Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
2. Αντωνίου Ιωάννης
3. Βίτσας Αθανάσιος
4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
5. Βασιλειάδου Σωτηρία
6. Γρηγόραινας Ιωάννης
7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
8. Κυλίμος Νικόλαος
9. Παλκανίκος Ιωάννης
10.Παπάς Παναγιώτης
11.Πρόξενος Χρήστος
12.Τόλιου Βασιλική
13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
14.Τερζή Αναστασία
15.Φωτεινού Σαράντος
16. Γλήνιας Ιωάννης
17.Φωτεινού Φωτεινός
Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο