Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13/2/2023

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13/2/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 8-2-2023

Αρίθμ. Πρωτ.: 530

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Συμβουλίου στην 3η δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασή του σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.67 παρ.5 του Ν.3852/2010 για το έτος 2023, και με τις διατάξεις της (Δ1α/ΓΠ ΟΙΚ.75297/31-12-2022) των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 καθώς και της ΥΠ.ΕΣ.εγκ.375/39167/2-6-2022 όπως ισχύει, που θα γίνει διά ζώσης στις 13-2-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 μ.μ. για συζήτηση των κάτωθι θεμάτων κατόπιν διακοπής της 2ης τακτικής συνεδρίασης(λόγο κόπωσης καθώς η συζήτηση των θεμάτων της πρόσκλησης κράτησε επί μακρόν):

ΘΕΜΑ: 1Ο «Έγκριση του επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ)».

ΘEMA: 2ο «Έγκριση παραχώρησης ΦΙΔΕΛΕΙΟΥ, Δημοτικού Χώρου Πλατιάς, Πνευματικού Κέντρου και Δημοτικού Σχολείου Θέρμων για το διάστημα από 31-7-2023 έως 6-8-2023».

ΘEMA: 3ο «Έγκριση παράτασης ωραρίου μουσικής κατόπιν αιτήματος Παπαδοπούλου Αναστασίας».

ΘEMA: 4ο «Έγκριση πρόσκλησης Πανελληνίου αυτοκινητιστικού Συλλόγου Χαλκιδικής για έκθεση αυτοκινήτων αντικών από 23-3-2023 έως 27-3-2023».

ΘEMA: 5ο «Έγκριση Α’ κατανομής έτους 2023 χρηματοδότησης Σχολικών Επιτροπών».

ΘEMA: 6ο «Εξέταση αιτημάτων πολιτών».

Η Πρόεδρος

Βασιλειάδου Σωτηρία

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη

2. Αντωνίου Ιωάννης

3. Βίτσας Αθανάσιος

4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα

5. Βασιλειάδου Σωτηρία

6. Γρηγόραινας Ιωάννης

7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη

8. Κυλίμος Νικόλαος

9. Παλκανίκος Ιωάννης

10.Παπάς Παναγιώτης

11.Πρόξενος Χρήστος

12.Τόλιου Βασιλική

13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

14.Τερζή Αναστασία

15.Φωτεινού Σαράντος

16. Γλήνιας Ιωάννης

17.Φωτεινού Φωτεινός

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο