Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 4η ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11-3-2023

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 4η ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11-3-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 6-3-2023

Αρίθμ. Πρωτ.:935

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 4η ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Συμβουλίου στην 4η δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασή του σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.67 παρ.5 του ρθρο 67, παρ. 6 του ν. 3852/2010.Ν.3852/2010 για το έτος 2023, και με τις διατάξεις της (Δ1α/ΓΠ ΟΙΚ.11991ΚΥΑ ΦΕΚ Β 1076/24-2-23) των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 καθώς και της ΥΠ.ΕΣ.εγκ.375/39167/2-6-2022 όπως ισχύει, που θα γίνει διά ζώσης στις 11-3-2023 ημέρα Σάββατο και ώρα 17.30 μ.μ. για συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑ: 1Ο «Έγκριση 2ΟΥ ΑΠΕ του έργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ».

ΘEMA: 2ο «Έγκριση 1ου ΑΠEτου έργου ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΑ ΑΝΩ ΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΝΩ ΜΕΡΙΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ».

ΘEMA: 3ο «Έγκριση διαγραφής νηπίου από τον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό».

ΘEMA: 4ο «Έγκριση παράτασης εξόφλησης λογαριασμών ύδρευσης(έκδοση χρηματικού καταλόγου παγίων ύδρευσης)».

ΘEMA: 5ο «Πράξη αναλογισμού θέρμων στο ΟΤ10 και ΟΤ10α κατόπιν και νομικής γνωμοδότησης».

ΘEMA: 6ο «Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σαμοθράκης για το έτος 2023».

ΘEMA: 7ο «Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για ζήτημα ειδικής σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου».

ΘEMA: 8ο «Παραχώρηση ή μη Δημοτικού χώρου Πλατιάς κατόπιν οριστικοποίησης των λεπτομερειών για την διοργάνωση διεθνούς μουσικού φεστιβάλ από τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης».

ΘEMA: 9ο «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Βελτίωση Τοπικού Οδικού Δικτύου Χώρας – Αλωνίων».

ΘEMA: 10ο «Έγκριση τροποποίησης σύμβασης Προγραμματισμού εκδηλώσεων με Σύλλογο Φίλων Μουσικής ΑΡΜΟΝΊΑΣ ΓΕΝΕΣΙΣ».

ΘEMA: 11ο «Ορισμός επιτροπής παραλαβής της προμήθειας Αστική Παρέμβαση στην Προκυμαία Καμαριώτισσας του Δήμου Σαμοθράκης».

ΘEMA: 12ο «Εξέταση αιτημάτων πολιτών».

Η Πρόεδρος

Βασιλειάδου Σωτηρία

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη

2. Αντωνίου Ιωάννης

3. Βίτσας Αθανάσιος

4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα

5. Βασιλειάδου Σωτηρία

6. Γρηγόραινας Ιωάννης

7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη

8. Κυλίμος Νικόλαος

9. Παλκανίκος Ιωάννης

10.Παπάς Παναγιώτης

11.Πρόξενος Χρήστος

12.Τόλιου Βασιλική

13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

14.Τερζή Αναστασία

15.Φωτεινού Σαράντος

16. Γλήνιας Ιωάννης

17.Φωτεινού Φωτεινός

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο