Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2024

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικής Επιτροπής Δήμου  Σαμοθράκης για 2η   ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Σαμοθράκη 22/1/2024
Αρίθμ. Πρωτ.:218
ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
(όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2024»

Καλείσθε να προσέλθετε στην 2η τακτική Δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα στις 26/1/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 Ν5056/2023.

ΘΕΜΑ 1ο : Περί έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2024

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Βίτσας Αθανάσιος

 

Πίνακας αποδεκτών:
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
2. Καλαϊτζή Αικατερίνη
3. Σαράντου Δημήτριος
4. Τσιαούσης Χρήστος
5. Γαλατούμος Νικόλαος
6. Γρηγόραινας Ιωάννης
7. Κυλίμος Νικόλαος
8. Θεοδώρου Ιωάννης

 

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο