Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 14Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2024

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 14Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2024

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 14Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2024

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 14Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2024»

ΘΕΜΑ 1ο Περί έγκρισης ανάθεσης σε δικηγόρο υπόθεση ιδιαίτερης σημασίας.

ΘΕΜΑ 2ο Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 55-74 ετών του Υπουργείου Εργασίας σε συνεργασία με την Δ.Υ.Π.Α. (πρώην ΟΑΕΔ)

ΘΕΜΑ 3ο Περί έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2024

ΘΕΜΑ 4ο Περί χρηματοδότησης ένθετου – γραφικών – συσκευασίας διπλού δίσκου.

ΘΕΜΑ 5ο Περί έγκρισης 1ου τριμήνου 2024 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

ΘΕΜΑ 6ο Περί έγκρισης κίνησης του με αριθ. ΕΒΜ 4678 λεωφορείο του Δήμου.

ΘΕΜΑ 7ο Περί νομικής γνωμοδότησης σε αίτημα συμβιβασμού.

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο