Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση  προς τα  τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                  

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Σαμοθράκη,  1 Μαρτίου  2017

Aριθ. Πρωτ.: 1091

ΠΡΟΣ:    Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΘΕΜΑ:   «Πρόσκληση   προς  τα   τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού  Συμβουλίου  και  των μελών της Οικονομικής  Επιτροπής».

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Ταχ. Διεύθυνση: Χώρα Σαμοθράκης- τ.κ.68002) στις 5.3.2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 15.00, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

 

                             Γαλατούμος Νικόλαος

 

 

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

 1. Βάβουρα Ευαγγελία
 2. Πρόξενος Χρήστος
 3. Βογιατζής Ιωάννης
 4. Στεργίου Εμμανουήλ
 5. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
 6. Γλήνιας Μιχαήλ
 7. Παπάς Παναγιώτης
 8. Κορδώνια Ευγενία
 9. Ταμπάκης Νικόλαος

10.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη

11.Κουτράκη Μαρία

12.Λάζαρης Αλέξανδρος

 1. Λαζανδρέας Κων/νος

14.Ατζανός Παναγιώτης

 1. Φράγκου Μισέντου Άννα
 2. Φωτεινού Φώτεινος

Δημοσιοποίηση:

 1. Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο