Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022 30/6/2022

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Σαμοθράκης για 14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022 30/6/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 24-06-2022

Αρίθμ. Πρωτ: 2906

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022»

Καλείστε να προσέλθετε στην 14η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 30-6-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: 1ο «Ανακοίνωση αποφάσεων που λήφθηκαν στις δια περιφοράς συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής»

ΘΕΜΑ: 2ο «Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικού

ακινήτου (κτιρίου οικολογικού αγροκτήματος 80 τ.μ. και έκτασης 4.104,84 τ.μ.

ΘΕΜΑ: 3ο «Περί κατακύρωσης δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικού κτιρίου 102,20 τ.μ. και του εξοπλισμού του εντός του δημοτικού χώρου Πλατιάς με σκοπό την λειτουργία αναψυκτηρίου και μίνι μάρκετ»

ΘΕΜΑ: 4ο «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ¨ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ¨»

ΘΕΜΑ: 5ο «Έγκριση διάλυσης σύμβασης του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΩΝΙΩΝ»

ΘΕΜΑ: 6ο «Περί διαγραφής βεβαιωμένου ποσού χρέωσης από διόρθωση ηλεκτροδοτούμενων τετραγωνικών της Βαξεβάνη Τριανταφυλλιάς λόγω υπαιτιότητας της υπηρεσίας»

ΘΕΜΑ: 7ο «Περί ανάκλησης και επανάληψης της 81/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση του 1ου πρακτικού διαγωνισμού της σύμβασης της Μελέτης ¨ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTER PLAN) ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ¨»

ΘΕΜΑ: 8ο «Περί έγκρισης συμπληρωματικής σύμβασης της Υπηρεσίας Αποκομιδής Απορριμμάτων 2022-2022 που εκτελείται με την υπ’  αρ. 3451/15-7-2020 σύμβαση»

Ο Πρόεδρος

ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πίνακας αποδεκτών:

Πρόεδρος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα

2. Γρηγόραινας Ιωάννης

3. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη

4.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

5.Τερζή Αναστασία

6. Γλήνιας Ιωάννης

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο