Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής για έκτακτη συνεδρίαση 16-10-2017

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής για έκτακτη συνεδρίαση 16-10-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 12/10/2017
Αρίθμ. Πρωτ.: 399Β

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής για έκτακτη συνεδρίαση»
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη της Επιτροπής στην 22 η τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 16-10-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 με τα παρακάτω θέματα:
1. Περί έγκρισης τευχών δημοπράτησης του έργου ¨Βελτίωση – Ενίσχυση Ύδρευσης οικισμών Δήμου Σαμοθράκης¨

Ο Πρόεδρος

Βίτσας Αθανάσιος
Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1.Ατζανός Παναγιώτης
2. Βάβουρα Ευαγγελία
3. Βογιατζής Ιωάννης
4. Γαλατούμος Νικόλαος
5. Λαζανδρέας Κων/νος
6. Πρόξενος Χρήστος
Δημοσιοποίηση:
Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο