Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 25-6-2018

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 25-6-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 22/6/2018
Αρίθμ. Πρωτ.:3177

ΠΡΟΣ: Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 15η δημόσια έκτακτη συνεδρίασή της για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 25-6-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 λόγω κατεπείγοντος χαρακτήρα των κάτωθι θεμάτων:
1. Περί έγκρισης έκτακτου χαρακτήρα των θεμάτων της συνεδρίασης.
Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικού κτιρίου 102,20 τ.μ. και του εξοπλισμού του που βρίσκεται εντός του δημοτικού χώρου αναψυχής Πλατιάς (προκειμένου να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες ανάδειξης πλειοδότη πριν την περίοδο αιχμής της τρέχουσας τουριστικής περιόδου καθώς η αναβολή συζήτησης του θέματος λόγω της ετήσιας διάρκειας της μίσθωσης θα επηρεάσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος των συμμετεχόντων στη δημοπρασία
2. Περί έγκρισης ή μη πρακτικού δικαιολογητικών και κατακύρωσης για την ανάθεση υπηρεσία ΄΄Αποκομιδή Απορριμμάτων του Δήμου Σαμοθράκης΄΄
3. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων (είναι άμεση ανάγκη να διατεθούν οι πιστώσεις των ποσών των ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 όπως διαμορφώθηκαν με 5ης της αναμόρφωσης για τις ανάγκες λειτουργίας του Δήμου και το θέμα δεν χωράει αναβολή)

Ο Πρόεδρος

Βίτσας Αθανάσιος
Πίνακας αποδεκτών:
1.Ατζανός Παναγιώτης
2.Γαλατούμος Νικόλαος
3.Βάβουρα Ευαγγελία
4.Βογιατζής Ιωάννης
5.Λαζανδρέας Κων/νος
6.Πρόξενος Χρήστος

Δημοσιοποίηση:
Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο