Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                        Σαμοθράκη  2-12-2019

Αρίθμ. Πρωτ.:6135

 

ΠΡΟΣ:  Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 24η   δημόσια τακτική συνεδρίασή της για το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις  6-12-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα  15:00 π.μ. των κάτωθι θεμάτων:

 

1.Περί έγκρισης ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020.

 

2.Περί έγκρισης πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού ΙΔΟΧ διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού.

 

3.ΘΕΜΑ :Περί απαλλαγής υπόλογου και έγκρισης απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής τηλεφωνικού Κέντρου για την τεχνική Υπηρεσία .

 

  1. Περί απαλλαγής υπόλογου και έγκρισης απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής ταχυδρομικών τελών.

 

5ο Περί απαλλαγής υπόλογου και έγκρισης απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής παράβολων Κάμπινγκ.

 

6ο Περί απαλλαγής υπόλογου και έγκρισης απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων του Δήμου.

 

7ο. Περί απαλλαγής υπόλογου και έγκρισης απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής εισιτηρίων οδηγών απορριμματοφόρων του Δήμου.

 

 

.

 

Ο Πρόεδρος

 

Γαλατούμος Νικόλαος

Πίνακας αποδεκτών:

  1. Γρηγόραινας Ιωάννης
  2. Καραμήτσου Κατερίνα
  3. Αντωνάκη –Μόραλη Χρυσάνθη

4.Βίτσας Αθανάσιος

  1. Τερζή Αναστασία
  2. Σαράντος Γεώργιος

 

 

Δημοσιοποίηση:

Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο