Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 2η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022 20-1-2022

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Σαμοθράκης για 2η ΕΚΤΑΚΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022  20-1-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                             Σαμοθράκη 19-1-2022

Αρίθμ. Πρωτ: 182

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής

             

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Σαμοθράκης για 2η ΕΚΤΑΚΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022».

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην  ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 20-1-2022 ημέρα Πέμπτη και και ώρα έναρξης 14.00 και λήξη 14.30, λόγω αδυναμίας προγραμματισμού τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής εξαιτίας των δυσχεριών στην λειτουργία του Δήμου λόγω προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία ΔΙΟΜΗΔΗΣ και κατεπείγουσας ανάγκης να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το θέμα ¨Περί  προγραμματισμού προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2022-2023  και την συνέχιση υλοποίησης του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι κατά τις διατάξεις του άρθ. 57 του ν. 4821/2021 και άρθρου 25 του ν. 4829/2021¨  προκειμένου να υποβληθεί το σχετικό αίτημα (αναρτηθεί το σχετικό αρχείο στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ για θέματα προσωπικού ( https://aftodioikisi.ypes.gr , ενότητα «Προσωπικό Τοπικής Αυτοδιοίκησης1), εντός προθεσμίας (έως 21-1-2022 και ώρα 18:00 ), ειδάλλως δεν θα είναι δυνατή η ανάρτησή του.

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας  σύμφωνα με την 642 με αρ πρ 69471/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την Λειτουργία συλλογικών οργάνων των περιφερειών κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) όπως ισχύει με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021» (Α’ 169),  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ: 1Ο «Έγκριση έκτακτου χαρακτήρα των θεμάτων της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

 

ΘΕΜΑ: 2ο «Περί προγραμματισμού προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2022-2023  και την συνέχιση υλοποίησης του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι κατά τις διατάξεις του άρθ. 57 του ν. 4821/2021 και άρθρου 25 του ν. 4829/2021»

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς το email ([email protected]), αποστέλλοντας συμπληρωμένο το έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κίνδυνο υγείας.

 

Όποια μέλη δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να δηλώσουν την ψήφο τους για τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης τηλεφωνικά στον Προέδρο της Οικονομικής Επιτροπής ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό του στο κινητό τηλέφωνο: 6988008281.

Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

Ο Πρόεδρος

ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πίνακας αποδεκτών:

Πρόεδρος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

  1. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
  2. Γρηγόραινας Ιωάννης
  3. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη

4.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

5.Τερζή Αναστασία

  1. Γλήνιας Ιωάννης

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

ΕΝΤΥΠΟ ΨΗΦΟΡΙΑΣ 2ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο