Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28-12-2019

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28-12-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη  24/12/2019

Αρίθμ. Πρωτ.: 6609

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 25η  δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (η οποία ήταν προγραμματισμένη την Δευτέρα στις 23/12/2019 και  ματαιώθηκε λόγω κηδείας του πρώην Δημάρχου κ. Χανού Γεώργιου)  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 28η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2019, ημέρα Σάββατο  και ώρα 16:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

ΘΕΜΑ: 1ο  «Περί αναδιαμόρφωσης σχεδίου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020»

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Γαλατούμος Νικόλαος

 

Πίνακας αποδεκτών:

  1. Αντωνάκη –Μόραλη Χρυσάνθη
  1. Βίτσας Αθανάσιος
  1. Γρηγόραινας Ιωάννης
  2. Γιαννέλου – Καραμήτσου Κατερίνα
  3. Τερζή Αναστασία
  1. Σαράντος Γεώργιος

 

 

 

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο