Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12-2-20

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12-2-20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη  7-2-2020

Αρίθμ. Πρωτ.: 582

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής               

                                                                        Επιτροπής

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 3η  δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα τη 12η του μηνός Φεβρουάριος έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

 

ΘΕΜΑ:1ο Περί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για   1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

 

ΘΕΜΑ:2Ο«Καθορισμός των όρων επανάληψης διενέργειας συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την ανάδειξη αναδόχου της Μελέτης πυροπροστασίας και έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κατά ELOT HD κτιρίου υδροθεραπευτηρίου Δήμου».

 

ΘΕΜΑ:3ο Περί σύστασης παγίας προκαταβολής για το οικονομικό έτος 2020.

 

ΘΕΜΑ: 4Ο Περί ορισμού υπόλογου παγίας προκαταβολής για το έτος 2020.

 

ΘΕΜΑ 5Ο Περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής εισιτηρίων κοντέινερ απορριμμάτων.

 

ΘΕΜΑ 6Ο Περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής εισιτηρίων κοντέινερ απορριμμάτων Δήμου Σαμοθράκης.

 

ΘΕΜΑ 7Ο Περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής εισιτηρίων αυτοκινήτων και οχημάτων  Δήμου Σαμοθράκης.

 

ΘΕΜΑ 8Ο Περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής εισιτηρίων οδηγών του Δήμου Σαμοθράκης.

 

ΘΕΜΑ 9Ο Περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής διοδίων οχημάτων  Δήμου Σαμοθράκης.

 

ΘΕΜΑ 10Ο Περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ταχυδρομικών τελών .

Περί έγκρισης ψήφισης πίστωσης.

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Γαλατούμος Νικόλαος

 

 

Πίνακας αποδεκτών:

1.Αντωνάκη –Μόραλη Χρυσάνθη

2.Βίτσας Αθανάσιος

3.Γρηγόραινας Ιωάννης

4.Γιαννέλου – Καραμήτσου Κατερίνα

5.Τερζή Αναστασία

  1. Σαράντος Γεώργιος

Αναπληρωματικά μέλη

Γιαταγάννη Κων/να

Αντωνίου Ιωάννη

Φωτεινού Σαράντος

Χανός Γεώργιος(θα αντικατασταθεί στην σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο