Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΕΚΤΑΚΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1-10-2019

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΕΚΤΑΚΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1-10-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη  1/10/2019

Αρίθμ. Πρωτ.: 4903

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΕΚΤΑΚΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

Καλείστε να προσέλθετε στην 18η  δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα τη 1η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:45  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

ΘΕΜΑ: 1ο  «Περί επικαιροποίησης προγραμματισμού πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού ΙΔΟΧ για κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα  (άρθρο 107 του ν.4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/2017)» (Λόγω άμεσης και επείγουσας ανάγκης να προχωρήσουν οι διαδικασίες πρόσληψης  δύο (2) ΥΕ Εργατών Ύδρευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών που εγκρίθηκαν με την αρίθμ. πρωτ.: 24939/4-4-2019 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών)

 

ΘΕΜΑ: 2ο «Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας στο εξωτερικό (Ιταλία) της Αντιδημάρχου κα. Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθης» (Η προγραμματισμένη εκδήλωση είναι στις 5/10/2019 και το θέμα δεν χωράει αναβολής)

 

ΘΕΜΑ: 3ο «Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας  του πρώην Δημάρχου κ. Βίτσα Αθανάσιου στην Αθήνα για τα προβλήματα ακτοπλοΐας της νήσου Σαμοθράκης» (Υπήρξε έκτακτη και επείγουσα ανάγκη μετακίνησης του Δημάρχου κ. Βίτσα στην Αθήνα προκειμένου να παραστεί σε σύσκεψη στο αρμόδιο Υπουργείο για την αντιμετώπιση προβλημάτων ακτοπλοϊκής  συγκοινωνίας της νήσου Σαμοθράκης μετά την βλάβη των πλοίων της εταιρείας Άγιος Ευστράτιος)

 

ΘΕΜΑ: 4ο «Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου και Αντιδημάρχων για υποθέσεις του Δήμου» (Υπάρχει ανάγκη εκπροσώπησης του Δήμου σε προγραμματισμένες συναντήσεις και το θέμα δεν χωράει αναβολής)

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Γαλατούμος Νικόλαος

 

Πίνακας αποδεκτών:

  1. Αντωνάκη –Μόραλη Χρυσάνθη
  1. Βίτσας Αθανάσιος
  1. Γρηγόραινας Ιωάννης
  2. Καραμήτσου Κατερίνα
  3. Τερζή Αναστασία
  1. Σαράντος Γεώργιος

 

 

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο