Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη 18-3-2020

Αρίθμ. Πρωτ.:1374

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της

                                                                Οικονομικής Επιτροπής

                                                                (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

Καλείστε να προσέλθετε στην 7η  δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα τη 18η του μηνός Μαρτίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και τις διατάξεις της αρίθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ. 7874/12-3-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό:

 

ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση έκτακτου χαρακτήρα των θεμάτων της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

 

ΘΕΜΑ: 2ο Έγκριση   σύστασης παγίας για την προμήθεια ειδών και λοιπών αναγκών για την πρόληψη εξάπλωσης και αντιμετώπιση συνεπειών του κορωνοιού»

(Η προμήθεια ειδών προστασίας προσωπικού για την πρόληψη εξάπλωσης και αντιμετώπιση συνεπειών του κορωνοιού και λοιπών ειδών αντιμετώπισης των συνεπειών αποτελεί έκτακτη και επείγουσα ανάγκη που δεν χωράει αναβολής).

Ο Πρόεδρος

 

Γαλατούμος  Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1.ΒΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2. ΓΡΗΓΟΡΑΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3.ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ-ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
4. ΜΟΡΑΛΗ- ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
5. ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΤΕΡΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.

 

 

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο