Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21/4/2020

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21/4/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 15-4-2020

Αρίθμ. Πρωτ.: 1752

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της

Οικονομικής Επιτροπής

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 9η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 21 Απριλίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 12.00 μ. και λήξη 13.30.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με το άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε​​ από το άρθρο 77 του N. 4555/18 και την από 11-3-2020 ΠΝΠ​​ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού​​ Covid​​ -19​​ και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του » (ΦΕΚ Α’ 55) και​​ την​​ αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήξη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: 1ο «Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμών των όρων διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια γάλατος (Ν.53361/2-10-2006) ετών 2020-2021»

(Εισηγήτρια: Υπάλληλος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

ΘEMA: 2ο «Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση καταδυτικού κέντρου με σκοπό την αδειοδότηση και λειτουργία του»

(Εισηγήτρια: Υπεύθυνη της Πράξης)

ΘΕΜΑ: 3ο «Περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού και επιτροπής ενστάσεων για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων Δήμου Σαμοθράκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016»

(Εισηγήτρια: Υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης)

ΘΕΜΑ: 4ο «Περί εξειδίκευσης πιστώσεων για την κάλυψη δαπάνης εκπόνησης Τοπογραφικής μελέτης και Υδραυλικής μελέτη για την ωρίμανση του έργου “Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Λακκώματος” από πόρους του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων και προγραμματισμός δράσεων»

(Εισηγήτρια: Υπεύθυνη της Πράξης)

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς το email του Δήμου ([email protected]), αποστέλλοντας συμπληρωμένο το έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κίνδυνο υγείας.

Όποια μέλη δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να δηλώσουν την ψήφο τους για τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης τηλεφωνικά στον Προέδρο της Οικονομικής Επιτροπής ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό του στο κινητό τηλέφωνο: 6938080826.

Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Ο Πρόεδρος

Γαλατούμος Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1.ΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

2. ΓΡΗΓΟΡΑΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3.ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ-ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

4. ΜΟΡΑΛΗ- ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

5. ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6. ΤΕΡΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΕΔΩ

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο