Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14/7/2020

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14/7/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη  8/7/2020

Αρίθμ. Πρωτ.: 3155

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της

                                                                Οικονομικής Επιτροπής

                                                               (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 19η  Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 14/7/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 μ.μ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με το άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε​​ από το άρθρο 77 του N. 4555/18 και την από 11-3-2020 ΠΝΠ​​ ¨Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού​​ Covid​​ -19​​ και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του¨ (ΦΕΚ Α’ 55) και​​ την​​ αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα : 1o Περί συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού του άρθ. 221 του ν.4412/2016 για την διενέργεια διαδικασιών ανάδειξης του αναδόχου και την υπογραφή σύμβασης του έργου ‘’Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Καμαριώτισσας  Δήμου Σαμοθράκης’’

 

Θέμα : 2o Περί έγκρισης 3ου πρακτικού και κατακύρωσης διαγωνισμού Προμήθειας (1) ενός 4χ4 φορτηγού μονής καμπίνας (αρ διακ 1024/27-02-2020)

 

ΘΕΜΑ: 3ο  «Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας  ΙΔΟΧ,  για κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών λειτουργίας, κάμπινγκ, υδροθεραπευτηρίου και λαογραφικού μουσείου λόγω έναρξης της τουριστικής περιόδου (που προέκυψαν λόγω καθυστέρησης στην έγκριση προγραμματισμένων προσλήψεων προσωπικού έναντι αντιτίμου έτους 2020)»

 

ΘΕΜΑ: 4ο  «Περί εξειδίκευσης πιστώσεων για διοργάνωση πολιτιστικών δράσεων, πανηγυριών και εθνικών και τοπικών εορτών έτους 2020»

 

ΘΕΜΑ: 5ο  «Περί εξειδίκευσης πιστώσεων για απονομή χρηματικών βραβείων ως τιμητική διάκριση επιτυχόντων ΑΕΙ  το ακαδημαϊκό έτους 2019-2020 εις μνήμη Μιχαήλ Χανού»

 

Θέμα 6ο Περί σύστασης επιτροπών προσωρινής – οριστικής παραλαβής των παρακάτω έργων:

 

1.     «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»
  1. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΩΡΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»
  2. «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΠΟΛΗΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑ»
  3. «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΜΑΤΩΝ Δ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»
  4. «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»
  5. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ Δ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»
  6. «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΥΠΑ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ»

 

 

Θέμα 7ο ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης πρόσληψης δύο (2) εξειδικευμένων στελεχών με σχέση εργασίας  ΙΔΟΧ,  για την διεύρυνση παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου Κοινότητας στα πλαίσια της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002721 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020»

 

ΘΕΜΑ: 8ο  «Περί εξειδίκευσης πιστώσεων από επιχορήγηση Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού για κάλυψη δαπανών συμμετοχής του Δήμου στην διοργάνωση συνεδρίων ¨ΟPEN FORUM¨ υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»

 

Θέμα: 9o Περί εισηγητικής έκθεσης β΄τριμήνου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

                                                                           Γαλατούμος  Νικόλαος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1.ΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2. ΓΡΗΓΟΡΑΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3.ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ-ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
4. ΜΟΡΑΛΗ- ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
5. ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΤΕΡΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.

 

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο