Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη  24/7/2019

Αρίθμ. Πρωτ.: 3712

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της

                                                                Οικονομικής Επιτροπής

                                                               (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 20η  Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 28/7/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 μ.μ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με το άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε​​ από το άρθρο 77 του N. 4555/18 και την από 11-3-2020 ΠΝΠ​​ ¨Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού​​ Covid​​ -19​​ και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του¨ (ΦΕΚ Α’ 55) και​​ την​​ αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα : 1ο   Περί έγκρισης ανάθεσης της σύμβασης εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδρογεώτρησης Προφήτη Ηλία Δήμου Σαμοθράκης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016

 

Θέμα : 2ο   Περί έγκρισης των όρων δημοπρασίας για την μίσθωση αποθηκευτικού χώρου για τοποθέτηση και φύλαξη μηχανολογικού εξοπλισμού βιολογικού καθαρισμού ιδιοκτησίας του Δήμου Σαμοθράκης»

 

Θέμα: 3ο    «Περί κατακύρωσης δημοπρασίας για εκμίσθωση τμημάτων των αιγιαλών – παραλίων Ακρωτήρι Καμαριώτισσας και Κήπος Δήμου Σαμοθράκης»

 

Θέμα: 4ο    «Περί κατακύρωσης δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικού κτιρίου 102,20 τ.μ. και του εξοπλισμού του εντός του δημοτικού χώρου Πλατιάς με σκοπό την λειτουργία αναψυκτηρίου και μίνι μάρκετ»

 

Θέμα : 5ο   «Περί εισήγησης για 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 προς Δημοτικό Συμβούλιο»

 

Θέμα : 6ο  Περί έγκρισης σύνδεσης για φωτοβολταικό σταθμό από αυτοπαραγωγικό με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό.

 

Θέμα : 7ο  Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου κατ΄εξαίρεση με εξειδικευμένη νομική γνώση και  εμπειρία,για την αγωγή του Δήμου Δημητρίου για την υπόθεση αδέσποτων ζώων

 

Θέμα : 8ο  Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου κατ΄εξαίρεση με εξειδικευμένη νομική γνώση και  εμπειρία, για την αγωγή του Βίτσα Ευστρατίου  για την υπόθεση απόπειρας δημιουργίας γεώτρησης στο ακίνητό του

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

                                                                           Γαλατούμος  Νικόλαος

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο