Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 26/10/2020

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 26/10/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη  21/10/2020

Αρίθμ. Πρωτ.: 6309

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της

                                                                Οικονομικής Επιτροπής

                                                               (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 28η  Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 26/10/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 μ.μ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με το άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε​​ από το άρθρο 77 του N. 4555/18 και την από 11-3-2020 ΠΝΠ​​ ¨Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού​​ Covid​​ -19​​ και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του¨ (ΦΕΚ Α’ 55) και​​ την​​ αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ : 1o «Έγκριση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας  και του Δήμου Σαμοθράκης για το Υποέργο Ι με τίτλο: «Κατεδάφιση τμημάτων, εσωτερική διαρρύθμιση με πλήρη ανακαίνιση του υφιστάμενου κτιρίου και προσθήκη κατ’ επέκταση διώροφων τμημάτων με υπόγειο του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης»  στα πλαίσια της  Πράξης: «Ανάπτυξη- Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοπλισμού του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης»

 

ΘΕΜΑ: 2Ο  «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020»

 

ΘΕΜΑ: 3Ο  «Περί εξειδίκευσης πιστώσεων για μετεγκατάσταση λέβητα κτιρίου στέγασης Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Χώρας»

 

ΘΕΜΑ: 4Ο  «Περί έγκρισης τροποποίησης τεχνικών προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης  του διαγωνισμού ¨Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου- τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών  μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης Δήμου Σαμοθράκης¨ που εγκρίθηκαν με την αρίθμ. 76/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής»

 

ΘΕΜΑ: 5Ο  «Περί συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου- τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών  μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης Δήμου Σαμοθράκης »

 

ΘΕΜΑ: 6Ο «Περί συγκρότησης Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου- τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών  μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης Δήμου Σαμοθράκης»

 

ΘΕΜΑ: 7Ο  «Έγκριση παραλαβής της τοπογραφικής μελέτης αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης οικισμού Λακκώματος Δήμου Σαμοθράκης»

 

ΘΕΜΑ: 8Ο «Έγκριση παραλαβής της υδραυλικής μελέτης αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης οικισμού Λακκώματος Δήμου Σαμοθράκης»

 

ΘΕΜΑ: 9Ο «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ¨Βελτίωση – ενίσχυση δικτύου ύδρευσης οικισμών Δήμου Σαμοθράκης¨»

 

ΘΕΜΑ 10Ο «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 1ΟΥ ΑΠΕ – 1ΟΥ Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΛΩΝΙΑ – ΤΔ/41ΣΠ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

                                                                           Γαλατούμος  Νικόλαος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1.ΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2. ΓΡΗΓΟΡΑΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3.ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ-ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
4. ΜΟΡΑΛΗ- ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
5. ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΤΕΡΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.

 

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο