Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28/5/2021

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28/5/2021

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 17η  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   που θα γίνει στις 28 Mαίου 2021 ημέρα Παρασκευή  και ώρα έναρξης 10.00  και λήξη 10.30.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας  σύμφωνα με το άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε​​ από το άρθρο 77 του N. 4555/18 και την από 11-3-2020 ΠΝΠ​​ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού​​ Covid​​ -19​​ και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του » (ΦΕΚ Α’ 55) και​​ την​​ αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ: 1o «Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος πλατείας Καμαριώτισσας με σκοπό την τοποθέτηση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών (λούνα παρκ)»

 

ΘΕΜΑ: 2o «Περί έγκριση υποβολής ένταξης της πράξης  «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΜΕΣΩ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ¨  στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ14 του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύησης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση Αντώνης Τρίτσης, στον άξονα προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός»  με τίτλο:  «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021»

 

ΘΕΜΑ: 3o «Περί έγκριση υποβολής ένταξης της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒAΘΜΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ AΝΩ ΜΕΡΙΑΣ, ΔHΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡAΚΗΣ»  στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ05 του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση Αντώνης Τρίτσης, στον άξονα προτεραιότητας:

«Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία»

 

ΘΕΜΑ: 4o «Περί έγκριση υποβολής ένταξης της πράξης «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»  στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ08 του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύησης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση Αντώνης Τρίτσης, στον άξονα προτεραιότητας:  «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τίτλο:«Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19»

 

ΘΕΜΑ:5ο Έγκριση 1ου Πρακτικού Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση Προμήθειας υγρών καυσίμων για το Δήμο Σαμοθράκης και για τα Νομικά του Πρόσωπα, προϋπολογισμού μελέτης 99.612,18€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με τη διαδικασία της διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς το email του Δήμου (dim@samothraki.gr), αποστέλλοντας συμπληρωμένο το έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κίνδυνο υγείας.

 

Όποια μέλη δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να δηλώσουν την ψήφο τους για τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης τηλεφωνικά στον Προέδρο της Οικονομικής Επιτροπής ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό του στο κινητό τηλέφωνο: 6938080826.

Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Γαλατούμος  Νικόλαος

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1.ΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.
2. ΓΡΗΓΟΡΑΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.
3.ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ-ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.
4. ΜΟΡΑΛΗ- ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.
5. ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.
6. ΤΕΡΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο