Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 35η δια περιφοράς ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20-12-2021

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 35η δια περιφοράς ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20-12-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 16-12-2021

Αρίθμ. Πρωτ.:6247

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής

Επιτροπής

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 35η δια περιφοράς ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ».

Καλείστε να προσέλθετε στην 35η δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί τη 20η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ :1οΈγκριση δαπανών εντάλματος προπληρωμής ασφάλειας αυτοκινήτων και απαλλαγή υπόλογου ».

ΘΕΜΑ: 2ο Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων ».

ΘΕΜΑ: 3ο Τροποποίηση εκθέσεων παρακολούθησης Β΄ Τριμήνου,  Α΄Εξαμήνου 2021 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού».

ΘΕΜΑ: 4ο «Περί σύνταξης έκθεσης 3ου Τριμήνου 2021 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού».

ΘΕΜΑ: 5ο «Περί εισήγησης 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 προς Δημοτικό Συμβούλιο».

ΘΕΜΑ: 6ο «Έγκριση 1ου ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ».

ΘΕΜΑ: 7ο «Έγκριση 1ου ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ».

ΘΕΜΑ: 8ο Περί έγκρισης 3ου πρακτικού και κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου ‘’Βελτίωση Τοπικού Οδικού Δικτύου Χώρας Αλωνίων’’».

ΘΕΜΑ: 9ο « Έγκριση μετακίνησης υπηρεσιακού οχήματος εκτός έδρας Δήμου Σαμοθράκης».

ΘΕΜΑ: 10ο «Έγκριση 1ου ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΑΡΑΚ».

ΘΕΜΑ:11o «Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών καθαριότητας σχολικών κτιρίων για την προστασία της δημόσιας υγείας λόγω αυξημένης διασποράς του κορονοϊου στην τοπική κοινωνία «

ΘΕΜΑ:12 ο Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για διαγραφή λογαριασμών ύδρευσης λόγω διαπιστωμένων λαθών με υπαιτιότητα της υπηρεσίας ύδρευσης.

ΘΕΜΑ:13 ο Περί έγκρισης 4ου πρακτικού και κατακύρωσης  της σύμβασης «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών και την αναβάθμιση της υπάρχουσας  του Δήμου Σαμοθράκης»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γαλατούμος Νικόλαος

 Πίνακας αποδεκτών:

1.Αντωνάκη –Μόραλη Χρυσάνθη

2.Βίτσας Αθανάσιος

3.Γρηγόραινας Ιωάννης

4.Γιαννέλου – Καραμήτσου Κατερίνα

5.Τερζή Αναστασία

6. Γιαταγάννη Κων/να

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο