Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 36η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 29/12/2021

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 36η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 29/12/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 24-12-2021

Αρίθμ. Πρωτ.: 6436

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής

Επιτροπής

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 36η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

Καλείστε να προσέλθετε στην 36η δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί τη 29η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 13:00 έως 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου με τίτλο: ¨ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ”

ΘΕΜΑ: 2ο «Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης της μελέτης με τίτλο: ¨Μελέτες πυροπροστασίας σε σχολικά κτίρια του Δήμου Σαμοθράκης¨»

ΘΕΜΑ: 3ο «¨Έγκριση προπληρωμής ταχυδρομικών τελών και απαλλαγή υπολόγου¨»

ΘΕΜΑ: 4ο «¨Έγκριση προπληρωμής εισιτηρίων οχημάτων και απαλλαγή υπολόγου¨»

ΘΕΜΑ: 5ο «¨Έγκριση προπληρωμής τελών αυτοκινήτων και απαλλαγή υπολόγου¨»

ΘΕΜΑ: 6ο «¨Έγκριση επιστροφής παγίας και απαλλαγή υπολόγου¨»

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς το email του Προέδρου και της πρακτικογράφου της Οικονομικής Επιτροπής ([email protected] και [email protected]), αποστέλλοντας συμπληρωμένο το έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κίνδυνο υγείας.

Όποια μέλη δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να δηλώσουν την ψήφο τους για τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης τηλεφωνικά στον Προέδρο της Οικονομικής Επιτροπής και στην πρακτικογράφο με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους στα κινητά τηλέφωνα: 6938080826, 6979008422.

Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.
Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Ο Πρόεδρος

Γαλατούμος Νικόλαος

  Πίνακας αποδεκτών:

  1. Βίτσας Αθανάσιος

  2. Γρηγόραινας Ιωάννης

  3. Καραμήτσου -Γιαννέλου Αικατερίνη

  4. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη

  5. Γιαταγάνη Κωσταντίνα

  6. Τερζή Αναστασία

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΙΤ. 6ΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

ΑΙΤ. ΠΑΡΑΤ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΙΣ. ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ Ο.Ε.

εισηγηση 6ης παρατασης

ΕΝΤΥΠΟ ΨΗΦΟΡΙΑΣ 36ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε.

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο