Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18-5-2020

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18-5-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη 12-5-2020

Αρίθμ. Πρωτ.: 2069

 

 

ΠΡΟΣ: Μέλη του Δημοτικού 

                                                                Συμβουλίου

                                                                (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην  10η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 18 Μαϊου  2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 13.00 μ. και λήξη 14.30.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας  με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 51 και 167, παρ. 12 του ν. 3852/2010, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 10 της  από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55), για συζήτηση και λήξη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ: 1ο  «Περί ακύρωσης της 56/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ¨Περί έγκρισης κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Κάμπινγκ Φυσικής Διαβίωσης Πλατιάς Νήσου Σαμοθράκης¨ λόγω μη συμπλήρωσης απόλυτης πλειοψηφίας του συνόλου των μελών του  δημοτικού συμβουλίου κατά την λήψη της απόφασης και επανάληψή της»

 

ΘΕΜΑ: 2ο «Περί κατανομής πιστώσεων (Β΄ κατανομή 2020) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Δήμου»

 

ΘΕΜΑ:  3ο «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς»

 

ΘΕΜΑ: 4ο «Περί αναγκαιότητας ανάθεσης σε πραγματογνώμονα σύνταξης έκθεσης εκτίμησης για την υποβοήθηση του έργου της επιτροπής εκτίμησης τιμής εκκίνησης δημοπρασίας για την εκποίηση εξοπλισμού εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Καμαριώτισσας»

 

ΘΕΜΑ: 5ο «Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής διαφόρων προμηθειών του Δήμου»

 

ΘΕΜΑ: 6ο «Περί συγκρότησης γνωμοδοτικής επιτροπής για καταστροφή κινητών πραγμάτων που δεν έχουν καμία αξία»

ΘΕΜΑ: 7ο «Περί αντικατάστασης αναπληρωματικού μέλους επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών έτους 2020 που ορίστηκε με την αρίθμ. 42/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

ΘΕΜΑ: 8ο «Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ  4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης και Δήμου Σαμοθράκης για την υλοποίηση  της πράξης «Ανάπτυξη- Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοπλισμού του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης»

 

ΘΕΜΑ: 9ο «Περί αιτήσεως του Γρηγοριάδη Νεκτάριου για σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης  και έγκριση χορήγησης άδειας 2 παροχών ύδρευσης για εγκατάσταση ιδιοκτησία του (ξενοδοχείο 3 αστέρων με κολυμβητική δεξαμενή, βιολογικό καθαρισμό και περίφραξη) στο οικισμό Θέρμα»

ΘΕΜΑ: 10ο «Περί αιτήσεως του εκπροσώπου της εταιρίας JOHN TRADE Γλήνια Ιωάννη για σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης και έγκριση χορήγησης άδειας παροχής ύδρευσης σε οικόπεδο της εν λόγω εταιρείας για εγκατάσταση τροχόσπιτου στη θέση – συμβολή κεντρικού δρόμου Καμαριώτισσα- Θέρμα με δρόμο Παλαιάπολη προς Χώρα εντός οικισμού Παλαιάπολης»

ΘΕΜΑ: 11ο «Περί αιτήσεως Τσακνή Τριαντάφυλλου για σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης και έγκριση χορήγησης άδειας παροχής ύδρευσης στην οικία του εντός οικισμού Δάφνες»

ΘΕΜΑ: 12ο «Περί αιτήσεως τη Τσιλιμίγκρα Χρυσάνθης για βελτίωση της οδού πρόσβασης στην οικία της περιοχή Αρχάγγελοι (από τα ηλιακά και κάτω)»

ΘΕΜΑ: 13ο «Περί αιτήσεως του Παγκαλίνη Σήφη για επιδιόρθωση δρόμου στον οικισμό Παλαιάπολη (μετά ενοικιαζόμενα δωμάτια Αthina Apartments προς παλαιό δημοτικό σχολείο Παλαιάπολης)»

ΘΕΜΑ: 14ο «Περί αιτήσεων του Ζωγράφου Γρηγόριου για προστασία από αδέσποτα – αφύλακτα – ανεπιτήρητα κατσίκια»

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν  τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς το email του Δήμου (dim@samothraki.gr), αποστέλλοντας συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

 

Όσοι δημοτικοί σύμβουλοι  δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να δηλώσουν την ψήφο τους για τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης τηλεφωνικά στον Προέδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό του στο κινητό τηλέφωνο: 6972771515.

 

Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

                                                                                    Ο Πρόεδρος

 

                                                                                    Φωτεινού Φωτεινός

 Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
2. Αντωνίου Ιωάννης
3. Βίτσας Αθανάσιος
4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
5. Βασιλειάδου Σωτηρία
6. Γρηγόραινας Ιωάννης
7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
8. Κυλίμος Νικόλαος
9. Παλκανίκος Ιωάννης
10.Παπάς Παναγιώτης
11.Πρόξενος Χρήστος
12.Σαράντου Γεώργιος
13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
14.Τερζή Αναστασία
15.Φωτεινού Σαράντος
16. Γλήνιας Ιωάννης
17.Φωτεινού Φωτεινός
Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

ΕΝΤΥΠΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο