Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για την 5η Tακτική συνεδρίαση του έτους 2022 24/3/2021

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για την 5η Tακτική συνεδρίαση του έτους 2022 24/3/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 18-3-2022
Αρίθμ. Πρωτ.1091

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για την 5η Tακτική συνεδρίαση του έτους 2022».
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 5η μέσω τηλεδιάσκεψης (zoom) τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/2021» (Α’ 169), και της αριθ.643 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΠ
69472/24-9-2021 ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Π5) και με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαρτίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση κατανομής πιστώσεων Α΄ δόσης 2022 στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Δήμου Σαμοθράκης».

ΘΕΜΑ:2ο «Έγκριση απολογισμού οικ. Έτους 2021 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης».

ΘΕΜΑ:3ο «Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών του Δήμου».

ΘΕΜΑ:4ο «Εξέταση αιτήματος κατοίκων οικισμού Αλωνίων για περιορισμό χρήσης της γεώτρησης Παναγούδα ».

ΘΕΜΑ:5ο «Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022».

ΘΕΜΑ:6ο«Εγκριση διαγραφής παιδιών στο ΚΔΑΠ Χώρας περιόδου 2021-2022»

ΘΕΜΑ:7ο Έγκρισης διεξαγωγής τετραήμερου Φεστιβάλ κινηματογράφου από τις 25-8-2022 έως 28-8-2022 και συνδρομή του Δήμου στην παραχώρηση χρήσης του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Θέρμων και παροχή διευκολύνσεων για την ομαλή διεξαγωγή του.

ΘΕΜΑ:8Ο Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου και παροχή διευκρινήσεων κατόπιν εγγράφου της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σαμοθράκης Κας ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗΣ αρ. πρωτ. 825/1-3-2022 που αφορά στην λειτουργία της Οικονομικής Υπηρεσίας .

ΘΕΜΑ:9ο «Εξέτασης αιτημάτων πολιτών».

 

Η Πρόεδρος

Βασιλειάδου Σωτηρία

 

 

 

Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
2. Αντωνίου Ιωάννης
3. Βίτσας Αθανάσιος
4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
5. Βασιλειάδου Σωτηρία
6. Γρηγόραινας Ιωάννης
7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
8. Κυλίμος Νικόλαος
9. Παλκανίκος Ιωάννης
10.Παπάς Παναγιώτης
11.Πρόξενος Χρήστος
12.Τόλιου Βασιλική
13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
14.Τερζή Αναστασία
15.Φωτεινού Σαράντος
16. Γλήνιας Ιωάννης
17.Φωτεινού Φωτεινός
Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο