Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής 25-11-2019

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης  έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής 25-11-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 25-11-2019  

 

Αρ.Πρωτ: 5947

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης  έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

  1. Γρηγόραινας Ιωάννης
  2. Καραμήτσου Κατερίνα
  3. Αντωνάκη –Μόραλη Χρυσάνθη

4.Βίτσας Αθανάσιος

  1. Τερζή Αναστασία
  2. Σαράντος Γεώργιος

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 22η  δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (λόγω έγκαιρης  κατάρτισης του προϋπολογισμού στον οποίο θα πρέπει να προβλεφθούν τα ποσά που προκύπτουν από τα παρακάτω θέματα προκειμένου να μην προκληθεί ζημία σε βάρος του Δήμου) που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα τη 25η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Γαλατούμος Νικόλαος

 

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

 

ΘΕΜΑ: 1ο «Περί  εξασφάλισης της ανταποδοτικότητας των υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης».

ΘΕΜΑ: 2ο «Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για επιβολή έκτακτου και εφάπαξ ανταποδοτικού τέλους σύνδεσης ιδιωτικών παροχών με το νέο δίκτυο ύδρευσης Αλωνίων στα πλαίσια  του έργου  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ».

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο