Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής 31-1-2017

featured

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη

Αρ.Πρωτ. 406 31/1/2017

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Βάβουρα Ευαγγελία

  1. Βογιατζής Ιωάννης
  2. Γαλατούμος Νικόλαος
  3. Στεργίου Εμμανουήλ
  4. Μισέντου Φράγκου Άννα
  5. Σκαρλατίδης Αθανάσιος

 

Καλείστε να προσέλθετε στη έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 31η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Βίτσας Αθανάσιος

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1)Περί έγκρισης κατεπείγοντος χαρακτήρα συνεδρίασης  

2) Περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης .

3)Περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προμηθειών Δήμου Σαμοθράκης 2017.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter