Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 22/3/2016

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 22/3/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 18-3-2016
Αρ.Πρωτ.: 1026
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Βάβουρα Ευαγγελία
2. Στεργίου Εμμανουήλ
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Κορδώνια Ευγενία
5. Μισέντου Φράγκου Άννα
6. Κουτράκη Μαρία
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 22η του μηνός Mαρτίου έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1. Περί σύστασης παγίας προκαταβολής έτους 2016.
2. Περί έγκρισης ενταλμάτων προπληρωμής ταχυδρομικών τελών.
3. Περί έγκρισης ενταλμάτων προπληρωμής εισιτηρίων με πλοίο (οδηγών και οχημάτων).
4. Περί έγκρισης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών εισιτηρίων πλοίου κοντέινερ μεταφοράς απορριμμάτων.
5. Περί έγκρισης οφειλών παρελθόντων ετών.
6. Περί έγκρισης ενταλμάτων προπληρωμής τελών κυκλοφορίας (αυτοκινήτων, μηχανημάτων) .
7. Περί έγκρισης ενταλμάτων προπληρωμής για ΚΤΕΟ.
8. Περί έγκρισης ψήφισης πίστωσης.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο