Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 9/5/2016

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  στις 9/5/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 4-5-2016
Αρ.Πρωτ.: 1769
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Βάβουρα Ευαγγελία
2. Στεργίου Εμμανουήλ
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Κορδώνια Ευγενία
5. Μισέντου Φράγκου Άννα
6. Γλήνιας Μιχαήλ
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 9η του μηνός Μαΐου έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 πρωινή για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1. Περί κατακύρωσης του πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία <<Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και εκδοροσφαγέα στο Δημοτικό Σφαγείο >>.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο