Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 1-6-2016
Αρ.Πρωτ.:2391
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Βάβουρα Ευαγγελία
2. Στεργίου Εμμανουήλ
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Κορδώνια Ευγενία
5. Μισέντου Φράγκου Άννα
6. Γλήνιας Μιχαήλ
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 6η του μηνός Iουνίου έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 πρωινή για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1. Περί έγκρισης αποφάσεων Δημάρχου.
2.Περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης.
3. Περί απ’ ευθείας ανάθεση του έργου : Αποκατάσταση πέτρινης πεζούλας στον Οικισμό Αλωνίων.
4. Περί απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου Αποκατάσταση καλντεριμιών στον οικισμό της Χώρας.
5. Περί απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου Αποκατάσταση και διάστρωση αγροτικών δρόμων στην εκτός σχεδίου περιοχή Καμαριώτισσας.
6. Περί απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου Αποκατάσταση οδικού Δημοτικού Δικτύου.
7. Περί απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον οικισμό των Αλωνίων.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο