Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 13/6/2016

featured

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 9-6-2016
Αρ.Πρωτ.: 2585
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Βάβουρα Ευαγγελία
2. Στεργίου Εμμανουήλ
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Κορδώνια Ευγενία
5. Μισέντου Φράγκου Άννα
6. Γλήνιας Μιχαήλ
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 13η του μηνός Iουνίου έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 πρωινή για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1. Περί εισήγησης της ΟΕ για αναχρηματοδότηση δανείων.
2. Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter