Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 29/8/2016

featured

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 24-8-2016
Αρ.Πρωτ.:4300
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Βάβουρα Ευαγγελία
2. Στεργίου Εμμανουήλ
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
5. Μισέντου Φράγκου Άννα
6. Βογιατζής Ιωάννης
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29η του μηνός Aυγούστου έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης δαπανών παγίας προκαταβολής.
2. Περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης.
3. Περί κήρυξης άγονου του διαγωνισμού για την εκμίσθωση χώρου στάθμευσης καντινών.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter