Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 9-11-2016

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  9-11-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 7-11-2016

Αρ.Πρωτ.: 5459

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Βάβουρα Ευαγγελία

  1. Στεργίου Εμμανουήλ
  2. Γαλατούμος Νικόλαος
  3. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
  4. Μισέντου Φράγκου Άννα
  5. Βογιατζής Ιωάννης

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 9η  του μηνός Nοεμβρίου έτους 2016, ημέρα Tετάρτη  και ώρα 12:30  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 1ο. Περί ανάκλησης της απόφασης109/2016της Οικονομικής Επιτροπής.

2ο.Περί επανακαθορισμού τροφείων Παιδικού Σταθμού.

3ο. Περί λήψης μέτρων για την τακτοποίηση περιπτώσεων δήλωσης λανθασμένων τετραγωνικών ακινήτων στον Δήμο. 

 

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο