Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 16-11-2016

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  16-11-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 11-11-2016

Αρ.Πρωτ.:5615

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Βάβουρα Ευαγγελία

  1. Στεργίου Εμμανουήλ
  2. Γαλατούμος Νικόλαος
  3. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
  4. Μισέντου Φράγκου Άννα
  5. Βογιατζής Ιωάννης

 

 

 

 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 16η  του μηνός Nοεμβρίου έτους 2016, ημέρα Tετάρτη  και ώρα 12:30  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Βίτσας Αθανάσιος

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

1o.Περί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής επανακαθορισμού τέλους καθαριότητας και φωτισμού.

2ο. Περί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής  τροποποίησης κανονισμού γεωτρήσεων και επανακαθορισμού τέλους γεωτρήσεων.

3ο. Περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης.

4ο. Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση του σχεδίου οικονομικής λειτουργίας του Δήμου Σαμοθράκης.

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο