Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 1/12/2016

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 1/12/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 25-11-2016

Αρ.Πρωτ.: 5828

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Βάβουρα Ευαγγελία

  1. Στεργίου Εμμανουήλ
  2. Γαλατούμος Νικόλαος
  3. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
  4. Μισέντου Φράγκου Άννα
  5. Βογιατζής Ιωάννης

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 1η  του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

1.Ανάκληση απόφασης 107/2016 Οικονομικής Επιτροπής Περί απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου Αποκατάσταση Δημοτικού Οδικού Δικτύου.

2.Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου Σαμοθράκης.

3.Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για Υποθέσεις του Δήμου Σαμοθράκης.

4.Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για κατάργηση δίκης και δικαστικό συμβιβασμό με Κωτούλα (άρθρο 72 παρ.1εδ.ιδ του Ν3852/2010).Σιδηροπούλου

5.Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για κατάργηση δίκης και δικαστικό συμβιβασμό με Ηλία Καρανικολάου – Δημητρίου Μπάκα. ΟΕ (άρθρο 72 παρ.1εδ.ιδ του Ν3852/2010)Κυριακού

6.Περί έγκρισης δαπανών παγίας προκαταβολής.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο