Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 19/12/2016

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 19/12/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 15-12-2016

Αρ.Πρωτ.: 6268

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Βάβουρα Ευαγγελία

  1. Στεργίου Εμμανουήλ
  2. Γαλατούμος Νικόλαος
  3. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
  4. Μισέντου Φράγκου Άννα
  5. Βογιατζής Ιωάννης

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 19η  του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2016, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:30  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Βίτσας Αθανάσιος

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

1ο.Περί έγκρισης σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Σαμοθράκης  και ετήσιο πρόγραμμα δράσης για το έτος 2017.

2ο. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού .

 3o.Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για διαγραφή  λογαριασμών ύδρευσης λόγω διαπιστωμένων λαθών με υπαιτιότητα της

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο